Młodzież Gminy Dukla – „pociągiem napędowym w stronę ekologii”.

Pociąg pn. „Gminny Konkurs Ekologiczny”, który ruszył oficjalnie po raz pierwszy w Gminie Dukla w 2006 r. a zapoczątkowała go Pani Halina Cycak w tym roku zatrzymał się na stacji w Iwli. To właśnie tutaj gospodarzem XIII edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego była Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Karpacko – Dukielskiej w Iwli.

            Uczestnikami konkursu była młodzież szkolna, która przygotowywana przez swoich nauczycieli w dniu 25 kwietnia 2019 r. w trzy osobowych składach przystąpiła do wspólnych zmagań z rówieśnikami z całej gminy. Konkurs przebiegał w dwóch etapach tj. indywidualnym i zespołowym, a dzięki zaangażowaniu  uczniów oraz ich opiekunów stał on na bardzo wysokim poziomie. Pomimo zaciętej rywalizacji zmagania przebiegały w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Test konkursowy obejmował zagadnienia: ekologii, ochrony przyrody, lasów, gospodarki odpadami, Magurskiego Parku Narodowego i Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

            Konkurs wyłonił nie tylko mistrzów ekologii w poszczególnych grupach wiekowych, ale również po raz kolejny udowodnił, że wiedza, która jest przekazywana młodemu pokoleniu nie staje się ulotna i zostaje w głowach młodych ludzi. Przekonać o tym można było się podczas wspólnej wycieczki, która była nagrodą za udział w etapie gminnym, a podczas której uczniowie wielokrotnie mieli okazję udowadniać słowa, że „o ekologii i ochronie środowiska należy pamiętać nie tylko w szkole!”  

            Przejazd Bieszczadzką kolejką wąskotorową na trasie Majdan – Przysłup – Majdan, przyczynił się do bliższego poznania „Bieszczadzkiej przyrody” i zachęcił do częstszych odwiedzin tych miejsc naszego regionu, gdzie roślinność i napotkane zwierzęta ukazują szczególne piękno polskiej przyrody.

            Współorganizatorami  konkursu jak również cyklicznymi sponsorami naszej inicjatywy byli: Burmistrz Dukli, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą
w Dukli, Nadleśnictwo Dukla oraz Magurski Park Narodowy, którym serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i ufundowane nagrody.

Laureaci XIII Gminnego Konkursu Ekologicznego 2019

Szkoła podstawowa: klasy 4-6

1 miejsce – Marek Leśniak (Jasionka)

2 miejsce – Julia Plebanek (Iwla)

3 miejsce – Franciszek Topolski (Równe)

4 miejsce – Martyna Dołęgowska (Równe)

5 miejsce – Zuzanna Nowak (Jasionka)

Szkoła podstawowa: klasy 7-8 i Gimnzajum

1 miejsce – Bartosz Zych (Dukla)

2 miejsce – Wacław Czupiński (Iwla)

3 miejsce – Klaudia Wielgosz (Tylawa)

4 miejsce – Jagoda Wasiak (Łęki Dukielskie)

5 miejsce – Wiktor Batycki (Dukla)

UWAGA!!! Zmiana sposobu odbioru odpadów wielkogabarytowych!!

                         UWAGA!!

Zmiana sposobu odbioru odpadów                       wielkogabarytowych!

Odbiór odpadów wielkogabarytowych bedzie odbywał się tylko po telefonicznym ich zgłoszeniu na wskazane poniżej nr telefonów.

FBServis Karpatia Sp. z o.o. – 13 436 81 61 lub  13 436 89 40

Gmina Dukla po raz kolejny organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych ( tj. telewizorów, pralek, lodówek, mebli, foteli, dywanów itp.). Odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z poniższym harmonogramem po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.

Odpady odbierane będą w następujących terminach:

4 maja 2019 r.    – Łęki Dukielskie, Wietrzno,  Równe, Zboiska,
– zgłoszenia do 2 maja godz.15.00

24 maja 2019 r.  – Dukla, Nadole,            
– zgłoszenia do 23 maja godz.15.00

25 maja 2019 r. – Teodorówka, Iwla, Głojsce, Chyrowa,
Olchowiec,   Ropianka, Nowa Wieś, Lipowica, Trzciana,
Tylawa, Mszana, Barwinek,   Zyndranowa,
Zawadka Rymanowska  
– zgłoszenia do 24 maja godz.15.00

31 maja 2019 r.  – Cergowa, Jasionka  
– zgłoszenia do 30 maja godz.15.00

Kontrole umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych – tj. z firm i działalności gospodarczych.

Posiadasz własną firmę, prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność – pamiętaj musisz mieć zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych! Gmina Dukla zweryfikuje bazę firm z CEIDG, z bazą przedsiębiorców, którzy mają zawartą umowę na odbiór odpadów. Przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność, nie posiadający umów zostaną wezwani do Urzędu Miejskiego w Dukli.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U.2018.1454) – właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Odbiór odpadów z firm i działalności gospodarczych powinien przedstawiać się w następujący sposób:

  1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na, których prowadzona jest działalność gospodarcza (np. szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, ośrodki zdrowia, szkoły, apteki, sklepy, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, biura, warsztaty, gospodarstwa agroturystyczne itp. zobowiązani są do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych.
  2. W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których dodatkowo prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązani są wobec powyższego do:

– uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;

– indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z część nieruchomości niezamieszkałej, a na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Czytaj dalej Kontrole umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych – tj. z firm i działalności gospodarczych.

Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

PRZYPOMINAMY!!!

Chcąc oddać zużyty sprzęt AGD lub RTV (pralki, lodówki, radia, telewizory itp.) podczas zorganizowanej zbiórki w wyznaczonych poniżej terminach należy zgłosić ten fakt na wskazane nr telefonów, pozostałe odpady wielkogabarytowe odbierane będą bez zgłoszenia.

FBServis Karpatia Sp. z o.o. – 13 436 81 61, 13 436 89 40

Urząd Miejski w Dukli – 13 4329166

Gmina Dukla po raz kolejny organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych ( tj. telewizorów, pralek, lodówek, mebli, foteli, dywanów itp.). Odbiór odpadów odbywał będzie się zgodnie z poniższym harmonogramem.

Odpady należy wystawiać dzień przed planowaną zbiórką po godz. 19.00 lub w dniu zbiórki do godz. 6.00

 

Odbiór odbędzie się w następujących terminach:

1 września 2018 r.     – Łęki Dukielskie, Wietrzno, Równe, Zboiska,

10 września 2018 r.   – Dukla, Nadole,

15 września 2018 r.   – Teodorówka, Iwla, Głojsce, Chyrowa,                    Olchowiec, Ropianka, Nowa Wieś, Lipowica, Trzciana, Tylawa, Mszana, Barwinek, Zyndranowa,  Zawadka Rymanowska

24 wrzesnia 2018 r.   – Cergowa, Jasionka

Czytaj dalej Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych –

KONIECZNOŚĆ ZGŁOSZENIA ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD i RTV

UWAGA!!

Chcąc oddać zużyty sprzęt AGD lub RTV (pralki, lodówki, radia, telewizory itp.) podczas zorganizowanej zbiórki w wyznaczonych poniżej terminach należy zgłosić ten fakt na wskazane nr telefonów, pozostałe odpady wielkogabarytowe odbierane będą bez zgłoszenia.

FBServis Karpatia Sp. z o.o. – 13 436 81 61, 13 436 89 40

Urząd Miejski w Dukli – 13 4329166

Gmina Dukla po raz kolejny organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych ( tj. telewizorów, pralek, lodówek, mebli, foteli, dywanów itp.). Odbiór odpadów odbywał będzie się zgodnie z poniższym harmonogramem.

Odpady należy wystawiać dzień przed planowaną zbiórką po godz. 19.00 lub w dniu zbiórki do godz. 6.00

 

Odbiór odbędzie się w następujących terminach:

19 maj 2018 r.              – Łęki Dukielskie, Wietrzno, Równe, Zboiska,

2 czerwiec 2018 r.     – Teodorówka, Iwla, Głojsce, Chyrowa,  Olchowiec, Ropianka, Nowa Wieś, Lipowica, Trzciana, Tylawa, Mszana, Barwinek, Zyndranowa, Zawadka Rym.

11 czerwiec 2018 r.   – Dukla, Nadole,

25 czerwiec 2018 r.   – Cergowa, Jasionka

Przypominamy, że poza harmonogramem odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Pocztowej w Dukli (dawne składowisko odpadów).

 

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

Nowe stawki za odpady komunalne

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 marca 2018 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 z póź.zm.)

Burmistrz Dukli zawiadamia, że uchwałą Rady Miejskiej w Dukli nr XLIX/329/18 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r., poz. 599) została zmieniona stawka za odpady komunalne. Obowiązujące stawki od 1 marca 2018 r. to:

za odpady segregowane       – 11,00 zł

za odpady niesegregowane – 20,00 zł

Zmiana stawki nie powoduje obowiązku składania przez właścicieli nieruchomości nowych deklaracji o wysokości opłaty za Czytaj dalej Nowe stawki za odpady komunalne

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018 r.

W związku  z rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami i kolejnymi zmianami w systemie, narzuconymi przez Ministerstwo Środowiska, również
w naszej Gminie nastąpi „mała rewolucja śmieciowa”. Jedną z ważniejszych zmian, jakie zajdą to wymóg oddzielnej segregacji makulatury, którą będziemy musieli gromadzić w niebieskich pojemnikach, lub workach (przypomnę, że papier był zbierany razem
z tworzywami sztucznymi). Chcąc w jak największym stopniu odciążyć koszty systemu gospodarki odpadami, a jednocześnie chcąc zachować stabilność w jego funkcjonowaniu zostały wprowadzone następujące zmiany:

Pakiet startowy worków na segregacje odpadów:

Do wszystkich mieszkańców nieruchomości z terenu Gminy Dukla z zabudową jednorodzinną dostarczony zostanie pakiet startowy worków do segregacji odpadów tj. worki żółte i zielone na 2018 r. , który dostarczą pracownicy firmy FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.
W przypadku worków niebieskich na papier i popielatych na popiół, ich odbiór odbywał będzie się od 2 stycznia 2018 r. w Urzędzie Czytaj dalej Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018 r.

XI EDYCJA KONKURSU EKOLOGICZNEGO

            Gospodarzem XI Konkursu Ekologicznego w Gminie Dukla, do której przystąpiła większość placówek oświatowych naszej gminy był Zespół Szkół Publicznych w Jasionce.

            „Mistrzostwa ekologii” rozpoczęły się od przygotowania przez poszczególne zespoły prac plastycznych, w których młodzież wykazała się pomysłowością i zdolnością artystyczną. Tematyka prac była ściśle powiązana z obchodami 20 rocznicy  odwiedzin Ziemi Dukielskiej przez Ojca Świętego, naszego rodaka i brzmiała: „Jan Paweł II – przyjaciel dukielskiej przyrody”. Druga część zawodów to prace indywidualne, gdzie uczestnicy musieli wykazać Czytaj dalej XI EDYCJA KONKURSU EKOLOGICZNEGO

JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI?

Odpady biodegradowalne = kompostowanie.

 

 Odpady5739_0_large biodegradowalne to w głównej mierze odpady zielone (trawa, liście, gałęzie) powstające z pielęgnacji naszych działek czy tez przydomowych ogródków, ale również obierki i resztki z warzyw i owoców, skorupki jaj, trociny, drobne gałązki itp.

     Bardzo ważnym aspektem w systemie gospodarki odpadami jest umiejętne gospodarowanie tymi odpadami w naszych domowych gospodarstwach. Często zapominamy jak ważnym i niezwykle dobrym, ekologicznym nawozem dla naszych roślin jest naturalny kompost, który w porównaniu do nawozów sztucznych nie wpływa negatywnie na środowisko. Dzięki niemu możemy nie tylko  zaoszczędzisz pieniądze (nie musimy kupować gotowych nawozów) ale i zdrowie gdyż wyhodowane warzywa i owoce będą po prostu zdrowsze. Dodatkowo domowa produkcja kompostu to doskonały sposób na zagospodarowanie odpadków ogrodowych i kuchennych. Prawidłowe postĘpowanie z odpadami biodegradowalnymi pozwoli utrzymać stawki za odpady komunalne w naszej Gminie na obecnym poziomie. W tym miejscu chcę poinformować, że odbiór zwykłych odpadów zielonych kosztuje nas  średnio 500,00 zł na tonę. Na Czytaj dalej JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI?

Jak postępować z odpadami?

Odzież i tekstylia

Podczas segregacji odpadówludek w naszych domach mamy już coraz mniej pytań i niewiadomych. Zdarzają się jednak jeszcze problemowe sytuacje, w których mocno się zastanawiamy gdzie oddać lub do jakiego worka wrzucić danego rodzaju odpad. Jednym z tych problemowych odpadów jest zużyta lub niepotrzebna odzież.

Podczas domowych porządków w naszych szafkach, często dochodzimy do wniosku, że mamy w nich odzież, która jest już nie potrzebna i zajmuje jedynie miejsce. Warto zwrócić wówczas szczególną uwagę na to czy odzież ta nadaje się jeszcze do użytku i można ją przekazać dla innych potrzebujących osób. Odzieżą warto się dzielić!!! Wyrzucanie jej do odpadów niesegregowanych Czytaj dalej Jak postępować z odpadami?

Jak postępować z odpadami?

Worek żółty – co wrzucać?

plastik

     Mija już trzeci rok od wejścia w życie „nowej” ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mimo upływu czasu w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy wiedzą jak należy segregować odpady i postępować z niektórymi ich rodzajami.

    Podczas przeprowadzanych wyrywkowych kontroli wśród mieszkańców naszej Gminy, można było zauważyć kilka nieprawidłowości, szczególnie jeżeli chodzi o rodzaj odpadów wrzucanych jako segregowane do worka żółtego czy też pojemnika na tworzywa sztuczne. Należy pamiętać, że do worków przeznaczonych na segregacje odpadów, winno się wrzucać tylko te odpady na które dany worek jest przeznaczony. Często do naszej segregacji oprócz tworzyw sztucznych wrzucamy różnego rodzaju odpady biodegradowalne, czy tez zwykłe odpady niesegregowane, co nie powinno się zdarzać, a co w bardzo wymierny sposób wpływa na koszty całego systemu gospodarki odpadami. Nasze przysłowiowe „śmieci” niesegregowane nie powinniśmy wrzucać do worków przeznaczonych do segregacji!!! Czytaj dalej Jak postępować z odpadami?