Archiwum kategorii: Aktualności

Uwaga – zmiana numeru konta

Informacja ważna dla mieszkańców Gminy Dukla.
Od 1 lutego 2020 roku zmienia się nr konta do wpłat za odpady komunalne Gminy Dukla.

Wpłaty prosimy dokonywać na nowy poniższy nr rachunku: 
nr rachunku: 57 1130 1105 0005 2141 2520 0022

Ceny za odpady komunalne – problem nie tylko Gminy Dukla!

Śmieci były, są i niestety będą!!! Często w ten sposób myślimy i podchodzimy do problemu jakim są nasze domowe śmieci,  które poprzez wszystkie zmiany prawne mające na celu ochronę środowiska sprawiają, że wszyscy pomału mamy dość tematu wzrostu cen za ich odbiór. Wszyscy mówią i piszą o ekologii i potrzebie dbania o środowisko, ale już mało kto wspomina jak duże koszty za to musimy ponosić.

            Czasy gdy odpady trafiały na wysypiska, takie jak np. to już zamknięte w Dukli, już się skończyły na dobre – zabrania tego prawo! Zakaz składowania odpadów sprawił, że większość z odpadów, które trafiały na składowiska już tam trafiać nie może. Odpady muszą być w tej chwili w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi, a następnie frakcja palna musi trafiać do specjalistycznych spalarni.

            Sposób postępowania z odpadami w ten sposób, nie budziłby wątpliwości gdyby nie jedno zastrzeżenie. Co w przypadku gdy w promieniu 200-300 km od Dukli nie ma spalarni, która by chciała przyjąć nasze odpady? Nagle okazuje się, że gminy naszego regionu w tym też gmina Dukla musi ponosić koszty związane z dodatkowym transportem odpadów. Niewystarczająca liczba spalarni sprawia również, że takie instalacje mają możliwość zawyżania cen, bo w przypadku braku możliwości oddania odpadów do innej  spalarni, musimy być skazani na przedsiębiorcę, który w ogóle wyrazi zgodę na przyjęcie naszych śmieci. 

            Mamy XXI wiek, czasy gdzie technologia cały czas się poprawia i pojawiają się coraz to aktualniejsze nowinki i rozwiązania techniczne, a mimo to dochodzi do sytuacji (choćby w sąsiedniej gminie Nowy Żmigród), że firmy przestają odbierać odpady, bo nie ma przedsiębiorstwa, które może je zagospodarować!!

            Mając na uwadze powyższe problemy zwracamy się do mieszkańców Naszej Gminy o bardzo racjonalne postępowanie z odpadami. Ciągły wzrost ilości wytwarzanych odpadów sprawia, że gminy ponoszą coraz większe koszty związane z odbiorem i utylizacją odpadów –  koszty te bezpośrednio odczuwają mieszkańcy w stawkach za odpady.

            Podczas codziennego funkcjonowania w naszych gospodarstwach domowych pamiętajmy o kilku bardzo prostych zasadach, które pozwolą ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów, a co za tym idzie pozwoli to na wyhamowanie tempa wzrostu cen za odpady. Oto kilka dobrych rad na ograniczenie wytwarzanych odpadów:

  1. Odpady biodegradowalne wyrzucajmy na przydomowy kompostownik – niestety wielu mieszkańców mimo, że posiada przydomowy kompostownik wrzuca je do odpadów niesegregowanych – pamiętajmy takie pojemniki i kosze nie będą odbierane!! Ten sposób postępowania powoduje największy wzrost ilości odpadów i generuje duże koszty.
  2. Racjonalne zakupy – ilość jedzenia, które marnujemy, a następnie wyrzucamy do kosza na śmieci sprawia, że w ciągu roku z terenu naszej gminy wywozimy przypuszczalnie około 300 ton odpadów więcej!! W Polsce średnio każdy mieszkaniec marnuje około 235 kg jedzenia rocznie – przyjmując bardzo optymistycznie, że w gminie Dukla jest to tylko 20 kg to i tak w skali całej gminy wychodzą ilości kosmiczne – około 300 ton!! Koszty zbiórki i utylizacji odpadów niesegregowanych w 2019 r. kształtują się na poziomie 1068,67 zł za 1 tonę.

W przypadku prawidłowego postępowania z resztkami jedzenia cena za odpady kształtowałaby się na poziomie 2-3 zł mniej od obecnie obowiązujących stawek.

  • Zamiast kupować butelki z wodą korzystajmy z pojemnika filtrującego wodę. To nie tylko wpłynie na ograniczenie ilości pustych butelek po wodzie, ale będzie z korzyścią dla naszego domowego budżetu!
  • Idąc na zakupy – weźmy z sobą kosz na zakupy lub torby wielokrotnego użytku.

Młodzież Gminy Dukla – „pociągiem napędowym w stronę ekologii”.

Pociąg pn. „Gminny Konkurs Ekologiczny”, który ruszył oficjalnie po raz pierwszy w Gminie Dukla w 2006 r. a zapoczątkowała go Pani Halina Cycak w tym roku zatrzymał się na stacji w Iwli. To właśnie tutaj gospodarzem XIII edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego była Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Karpacko – Dukielskiej w Iwli.

            Uczestnikami konkursu była młodzież szkolna, która przygotowywana przez swoich nauczycieli w dniu 25 kwietnia 2019 r. w trzy osobowych składach przystąpiła do wspólnych zmagań z rówieśnikami z całej gminy. Konkurs przebiegał w dwóch etapach tj. indywidualnym i zespołowym, a dzięki zaangażowaniu  uczniów oraz ich opiekunów stał on na bardzo wysokim poziomie. Pomimo zaciętej rywalizacji zmagania przebiegały w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Test konkursowy obejmował zagadnienia: ekologii, ochrony przyrody, lasów, gospodarki odpadami, Magurskiego Parku Narodowego i Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

            Konkurs wyłonił nie tylko mistrzów ekologii w poszczególnych grupach wiekowych, ale również po raz kolejny udowodnił, że wiedza, która jest przekazywana młodemu pokoleniu nie staje się ulotna i zostaje w głowach młodych ludzi. Przekonać o tym można było się podczas wspólnej wycieczki, która była nagrodą za udział w etapie gminnym, a podczas której uczniowie wielokrotnie mieli okazję udowadniać słowa, że „o ekologii i ochronie środowiska należy pamiętać nie tylko w szkole!”  

            Przejazd Bieszczadzką kolejką wąskotorową na trasie Majdan – Przysłup – Majdan, przyczynił się do bliższego poznania „Bieszczadzkiej przyrody” i zachęcił do częstszych odwiedzin tych miejsc naszego regionu, gdzie roślinność i napotkane zwierzęta ukazują szczególne piękno polskiej przyrody.

            Współorganizatorami  konkursu jak również cyklicznymi sponsorami naszej inicjatywy byli: Burmistrz Dukli, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą
w Dukli, Nadleśnictwo Dukla oraz Magurski Park Narodowy, którym serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i ufundowane nagrody.

Laureaci XIII Gminnego Konkursu Ekologicznego 2019

Szkoła podstawowa: klasy 4-6

1 miejsce – Marek Leśniak (Jasionka)

2 miejsce – Julia Plebanek (Iwla)

3 miejsce – Franciszek Topolski (Równe)

4 miejsce – Martyna Dołęgowska (Równe)

5 miejsce – Zuzanna Nowak (Jasionka)

Szkoła podstawowa: klasy 7-8 i Gimnzajum

1 miejsce – Bartosz Zych (Dukla)

2 miejsce – Wacław Czupiński (Iwla)

3 miejsce – Klaudia Wielgosz (Tylawa)

4 miejsce – Jagoda Wasiak (Łęki Dukielskie)

5 miejsce – Wiktor Batycki (Dukla)

UWAGA!!! Zmiana sposobu odbioru odpadów wielkogabarytowych!!

                         UWAGA!!

Zmiana sposobu odbioru odpadów                       wielkogabarytowych!

Odbiór odpadów wielkogabarytowych bedzie odbywał się tylko po telefonicznym ich zgłoszeniu na wskazane poniżej nr telefonów.

FBServis Karpatia Sp. z o.o. – 13 436 81 61 lub  13 436 89 40

Gmina Dukla po raz kolejny organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych ( tj. telewizorów, pralek, lodówek, mebli, foteli, dywanów itp.). Odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z poniższym harmonogramem po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.

Odpady odbierane będą w następujących terminach:

4 maja 2019 r.    – Łęki Dukielskie, Wietrzno,  Równe, Zboiska,
– zgłoszenia do 2 maja godz.15.00

24 maja 2019 r.  – Dukla, Nadole,            
– zgłoszenia do 23 maja godz.15.00

25 maja 2019 r. – Teodorówka, Iwla, Głojsce, Chyrowa,
Olchowiec,   Ropianka, Nowa Wieś, Lipowica, Trzciana,
Tylawa, Mszana, Barwinek,   Zyndranowa,
Zawadka Rymanowska  
– zgłoszenia do 24 maja godz.15.00

31 maja 2019 r.  – Cergowa, Jasionka  
– zgłoszenia do 30 maja godz.15.00

Kontrole umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych – tj. z firm i działalności gospodarczych.

Posiadasz własną firmę, prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność – pamiętaj musisz mieć zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych! Gmina Dukla zweryfikuje bazę firm z CEIDG, z bazą przedsiębiorców, którzy mają zawartą umowę na odbiór odpadów. Przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność, nie posiadający umów zostaną wezwani do Urzędu Miejskiego w Dukli.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U.2018.1454) – właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Odbiór odpadów z firm i działalności gospodarczych powinien przedstawiać się w następujący sposób:

  1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na, których prowadzona jest działalność gospodarcza (np. szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, ośrodki zdrowia, szkoły, apteki, sklepy, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, biura, warsztaty, gospodarstwa agroturystyczne itp. zobowiązani są do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych.
  2. W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których dodatkowo prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązani są wobec powyższego do:

– uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;

– indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z część nieruchomości niezamieszkałej, a na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Czytaj dalej Kontrole umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych – tj. z firm i działalności gospodarczych.

Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

PRZYPOMINAMY!!!

Chcąc oddać zużyty sprzęt AGD lub RTV (pralki, lodówki, radia, telewizory itp.) podczas zorganizowanej zbiórki w wyznaczonych poniżej terminach należy zgłosić ten fakt na wskazane nr telefonów, pozostałe odpady wielkogabarytowe odbierane będą bez zgłoszenia.

FBServis Karpatia Sp. z o.o. – 13 436 81 61, 13 436 89 40

Urząd Miejski w Dukli – 13 4329166

Gmina Dukla po raz kolejny organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych ( tj. telewizorów, pralek, lodówek, mebli, foteli, dywanów itp.). Odbiór odpadów odbywał będzie się zgodnie z poniższym harmonogramem.

Odpady należy wystawiać dzień przed planowaną zbiórką po godz. 19.00 lub w dniu zbiórki do godz. 6.00

 

Odbiór odbędzie się w następujących terminach:

1 września 2018 r.     – Łęki Dukielskie, Wietrzno, Równe, Zboiska,

10 września 2018 r.   – Dukla, Nadole,

15 września 2018 r.   – Teodorówka, Iwla, Głojsce, Chyrowa,                    Olchowiec, Ropianka, Nowa Wieś, Lipowica, Trzciana, Tylawa, Mszana, Barwinek, Zyndranowa,  Zawadka Rymanowska

24 wrzesnia 2018 r.   – Cergowa, Jasionka

Czytaj dalej Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych –

KONIECZNOŚĆ ZGŁOSZENIA ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD i RTV

UWAGA!!

Chcąc oddać zużyty sprzęt AGD lub RTV (pralki, lodówki, radia, telewizory itp.) podczas zorganizowanej zbiórki w wyznaczonych poniżej terminach należy zgłosić ten fakt na wskazane nr telefonów, pozostałe odpady wielkogabarytowe odbierane będą bez zgłoszenia.

FBServis Karpatia Sp. z o.o. – 13 436 81 61, 13 436 89 40

Urząd Miejski w Dukli – 13 4329166

Gmina Dukla po raz kolejny organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych ( tj. telewizorów, pralek, lodówek, mebli, foteli, dywanów itp.). Odbiór odpadów odbywał będzie się zgodnie z poniższym harmonogramem.

Odpady należy wystawiać dzień przed planowaną zbiórką po godz. 19.00 lub w dniu zbiórki do godz. 6.00

 

Odbiór odbędzie się w następujących terminach:

19 maj 2018 r.              – Łęki Dukielskie, Wietrzno, Równe, Zboiska,

2 czerwiec 2018 r.     – Teodorówka, Iwla, Głojsce, Chyrowa,  Olchowiec, Ropianka, Nowa Wieś, Lipowica, Trzciana, Tylawa, Mszana, Barwinek, Zyndranowa, Zawadka Rym.

11 czerwiec 2018 r.   – Dukla, Nadole,

25 czerwiec 2018 r.   – Cergowa, Jasionka

Przypominamy, że poza harmonogramem odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Pocztowej w Dukli (dawne składowisko odpadów).

 

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

Nowe stawki za odpady komunalne

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 marca 2018 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 z póź.zm.)

Burmistrz Dukli zawiadamia, że uchwałą Rady Miejskiej w Dukli nr XLIX/329/18 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r., poz. 599) została zmieniona stawka za odpady komunalne. Obowiązujące stawki od 1 marca 2018 r. to:

za odpady segregowane       – 11,00 zł

za odpady niesegregowane – 20,00 zł

Zmiana stawki nie powoduje obowiązku składania przez właścicieli nieruchomości nowych deklaracji o wysokości opłaty za Czytaj dalej Nowe stawki za odpady komunalne

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018 r.

W związku  z rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami i kolejnymi zmianami w systemie, narzuconymi przez Ministerstwo Środowiska, również
w naszej Gminie nastąpi „mała rewolucja śmieciowa”. Jedną z ważniejszych zmian, jakie zajdą to wymóg oddzielnej segregacji makulatury, którą będziemy musieli gromadzić w niebieskich pojemnikach, lub workach (przypomnę, że papier był zbierany razem
z tworzywami sztucznymi). Chcąc w jak największym stopniu odciążyć koszty systemu gospodarki odpadami, a jednocześnie chcąc zachować stabilność w jego funkcjonowaniu zostały wprowadzone następujące zmiany:

Pakiet startowy worków na segregacje odpadów:

Do wszystkich mieszkańców nieruchomości z terenu Gminy Dukla z zabudową jednorodzinną dostarczony zostanie pakiet startowy worków do segregacji odpadów tj. worki żółte i zielone na 2018 r. , który dostarczą pracownicy firmy FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.
W przypadku worków niebieskich na papier i popielatych na popiół, ich odbiór odbywał będzie się od 2 stycznia 2018 r. w Urzędzie Czytaj dalej Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018 r.

XI EDYCJA KONKURSU EKOLOGICZNEGO

            Gospodarzem XI Konkursu Ekologicznego w Gminie Dukla, do której przystąpiła większość placówek oświatowych naszej gminy był Zespół Szkół Publicznych w Jasionce.

            „Mistrzostwa ekologii” rozpoczęły się od przygotowania przez poszczególne zespoły prac plastycznych, w których młodzież wykazała się pomysłowością i zdolnością artystyczną. Tematyka prac była ściśle powiązana z obchodami 20 rocznicy  odwiedzin Ziemi Dukielskiej przez Ojca Świętego, naszego rodaka i brzmiała: „Jan Paweł II – przyjaciel dukielskiej przyrody”. Druga część zawodów to prace indywidualne, gdzie uczestnicy musieli wykazać Czytaj dalej XI EDYCJA KONKURSU EKOLOGICZNEGO