Płatności

Cennik opłat za odpady komunalne

z nieruchomości zamieszkałych.

Zgodnie z uchwałą NR XXVII/190/20 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została zmieniona stawka za odpady komunalne.

Obowiązująca stawka od 1 sierpnia 2020 r. to:
24 zł, a przy  posiadaniu kompostownika 22 zł.

W przypadku opłat za odbiór odpadów komunalnych nie będą do mieszkańców wysyłane faktury/rachunki.

Każdy właściciel nieruchomości bez wezwania dokonuje wpłaty, zgodnie z kwotą określoną w deklaracji, decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Dukli, w przypadku nie złożenia deklaracji.

Terminy płatności w 2024 r.

– za listopad i grudzień (2023)    do 15 stycznia
– za styczeń i luty                                do 15 marca
– za marzec i kwiecień                     do 15 maja
– za maj i czerwiec                             do 15 lipca
– za lipiec i sierpień                           do 15 września
– za wrzesień i październik           do 15 listopada
– za listopad i grudzień                    do 15 stycznia 2025 r.

Opłaty można również wnosić w okresach miesięcznych.

Formy płatności

1. za pośrednictwem kart płatniczych w pokoju 104

2. przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Dukli

ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

57 1130 1105 0005 2141 2520 0022

tytułem: „opłata za odbiór odpadów komunalnych imię  i nazwisko, adres”

lub na indywidualne numery kont

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dukli pokój 104 lub pod nr tel.:

1. 13 43 29 166
2. 13 43 29 170