Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

ELEKTROODPADY, to inaczej zużyty, niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny. Elektroodpadami mogą być:

  • chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, lodówki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, młynki do kawy, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, zegary, wagi;
  • komputery i laptopy, notebooki, drukarki, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, faksy, telefony komórkowe;
  • odbiorniki radiowe i telewizyjne;
  • wiertarki, piły, maszyny do szycia, sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi, kosiarki;
  • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, np.: kolejki elektryczne i tory wyścigowe, konsole do gier wideo.

Co zrobić ze zużytym elektrosprzętem?

Jedną z możliwości jest oddanie do sklepu w momencie zakupu nowych urządzeń, trzeba to tylko zgłosić sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć urządzenia pochodzące z gospodarstwa domowego tego samego rodzaju i ilości co kupowane – bezpłatnie. Jeżeli kupujemy sprzęt z dostawą do domu lub innego miejsca, to sprzedawca obowiązany jest bezpłatnie zabrać z tego miejsca stary sprzęt tego samego rodzaju, gdy chcemy się go pozbyć. Zużyte urządzenia można też przekazać firmie odbierającej odpady  od właścicieli nieruchomości (zgodnie z harmonogramem) lub oddać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli.

Utylizacja zgodnie z prawem

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) urządzenia, których działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, poddawane są obowiązkowi zbierania, odzysku i recyklingu co oznacza, że  po okresie użytkowania nie mogą zostać tak po prostu wyrzucone do śmieci, nie można ich też umieszczać z innymi odpadami. Rozmontowywanie zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia elektrośmieci lub odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu, może odbywać się wyłącznie w zakładzie przetwarzania. Ponadto demontaż zużytego sprzętu w gospodarstwach domowych jest zakazany. Za nieprzestrzeganie tego zakazu, zgodnie z przepisami  w/w ustawy grożą administracyjne kary pieniężne.