Warto wiedzieć

Miejsca zagospodarowania odpadów  przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Dukla.

Zmieszane odpady komunalne niesegregowane RCO w Krośnie – Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie
ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno
Odpady biodegradowalne RCO w Krośnie – Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie
ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno
Odpady segregowane – szkło RCO w Krośnie – Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie
ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno
Odpady segregowane
tworzywa sztuczne
RCO w Krośnie – Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie
ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno
Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania Składowisko Krosno
ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno

Składowisko Średnie Wielkie Zakład Usług Technicznych Sp. z o. o. 
ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz

Składowisko „Paszczyna” Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
39-207 Brzeźnica

Składowisko „Giedlarowa”
37-300 Giedlarowa

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne COFINCO Poland Sp. z o. o.
Dębina 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Pocieszka” PGKiM w Staszowie
ul. Pocieszka, 38-200 Staszów

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola

Fot. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie