Przeterminowane leki

Przeterminowane leki

Od 1 lutego 2014r. mieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie dostarczać je do aptek na terenie Dukli.
W aptekach są ustawione pojemniki do których należy wrzucać przeterminowane leki bez opakowań (m.in. pastylki, drażetki, maści jak i leki płynne – w opakowaniu). Do pojemników nie wolno wrzucać igieł i termometrów.

Wykaz aptek, w których jest prowadzona zbiórka przeterminowanych lub niewykorzystanych leków pochodzących z gospodarstw domowych.

Apteka „VIVA” – Dukla ul. Słowacka 11
Apteka „AVENA” –
Dukla ul. Św. Jana z Dukli 2
Apteka „DUKLA – MED.” –
Dukla ul. Rynek 17
Apteka „DUKLA – MED.” –
Dukla ul. Żwirki i Wigury 1

Leki można też dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli.

Przeterminowane leki