Zużyte baterie i akumulatory

Zużyte baterie i akumulatory
Zużyte baterie należy dostarczyć do pojemników ustawionych na terenie Dukli ( m.in. pojemnik przed Urzędem Miejskim w Dukli) lub podobnie jak zużyte akumulatory dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Dukli.

Zużyte baterie i akumulatory