Zużyte baterie i akumulatory – Twoje postępowanie ma znaczenie!

    Wszyscy korzystamy z wszelkiego rodzaju baterii, które wykorzystujemy w urządzeniach codziennego użytku m.in w pilocie, latarce, telefonie komórkowym czy też zegarku. Wszyscy również postępujemy tak samo w przypadku, gdy bateria nam się wyczerpie – po prostu wymieniamy ją na nową, lecz co robimy ze starym ogniwem, gdzie je wyrzucamy, a gdzie tak naprawdę powinno trafić?

      W bateriach zachodzą procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne.

     Zgodnie z obowiązującym prawem zakazuje się umieszczania zużytych baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Niestety nadal znaczna ich część jest zagospodarowywana w sposób niewłaściwy – wrzucana do pojemnika na odpady komunalne.

        Mieszkańcy Gminy Dukla, zobowiązani są do nieodpłatnego przekazania w odrębnym opakowaniu zużytych baterii i akumulatorów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ( dawne składowisko odpadów przy ul. Pocztowej ). Zużyte baterie można również wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Dukli.

    Zachęcamy do prawidłowego postępowania z wyżej wymienionymi odpadami!!!

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli