Poziomy recyklingu przedsiębiorcy

Osiągnięte przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych w poszczególnych latach poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

2022

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk – 19,75 %
Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

poziom składowania – 34,56%

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. – 12,50 %
ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla

poziom składowania – 34,07%

Usługowy Zakład Transportowy Anatol Klatka – 
ul. Szkolna 47, 38-457 Świerzowa Polska

poziom składowania – 100%

2021 (od 2021 r. poziom recyklingu liczony jest w inny sposób)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk – 10,49 %
Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. – 6,60 %
ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla

2020

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk – 21,44 %
Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. – 10,90 %
ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla

2019

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk – 129,75 %
Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. – 13,00%
ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla

2018

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk – 39,814 %
Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. – 18,00%
ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla

2017

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. – 16,9%
ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk – 22,64 %
Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

2016

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. – 21,2%
ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk – 1,15 %
Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

Zakład Utrzymania i Budowy Dróg „DROGMER” Bogusław Mercik – 1,25%
Dębowa 82, 38-400 Krosno

2015

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. – 39,3%
ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk – 0 %
Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

Zakład Utrzymania i Budowy Dróg „DROGMER” Bogusław Mercik – 1,4%
Dębowa 82, 38-400 Krosno