Inne odpady niebezpieczne

Inne odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne, w szczególności: zużyte oleje silnikowe, farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne oraz opony można dostarczyć nieodpłatnie do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.