Poziomy recyklingu

Poziomy recyklingu i inne wskaźniki dt. odpadów osiągnięte przez Gminę Dukla w 2022 roku.

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,09 %.

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 36,03 %.

3.  Poziom składowania odpadów komunalnych – 22,22%.

4. Udział  przekazanych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do odebranych i zebranych odpadów –  0,04%.

Masa odpadów powstałych po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych przekazana do składowania wyniosła 499,33 Mg.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Dukla w 2021 roku.

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,03 %.

2. Osiągnięty poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: – 93,65 %.

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 23,48 %.

4.  Poziom składowania odpadów komunalnych – 18,03%.

Masa odpadów powstałych po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych przekazana do składowania wyniosła 508,9176 Mg.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Dukla w 2020 roku.

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00 %.

2. Osiągnięty poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: – 98,01 %.

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 62,34 %.

4.  Poziom składowania odpadów komunalnych – 18,03%.

Masa odpadów powstałych po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych przekazana do składowania wyniosła 335,6942 Mg.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Dukla w 2019 roku.

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,09 %.
2. Osiągnięty poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: -100%
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40,50%.

Masa odpadów powstałych po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych przekazana do składowania wyniosła 69,422 Mg.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Dukla w 2018 roku.

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,45 %.
2. Osiągnięty poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: -82,02%
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 41,66%.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Dukla w 2017 roku.

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 11,9 %.
2. Osiągnięty poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: -100%
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 46,24%.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Dukla w 2016 roku.

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %.
2. Osiągnięty poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: -35,6%
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła –55,24%.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Dukla w 2015 roku.

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %.
2. Osiągnięty poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: – z terenu Gminy Dukla w 2015 r. nie odebrano od mieszkańców odpadów.
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 38,8 %.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Dukla w 2014 roku.

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
2. Osiągnięty poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: – z terenu Gminy Dukla w 2014 r. nie odebrano od mieszkańców odpadów
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 41,0 %

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Dukla w 2013 roku.

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 21,2 %
2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 14,0 %