Ani do kosza, ani do PSZOK

Podczas eksploatacji auta gromadzi się sporo części, elementów i płynów (np. szyby, zderzaki), których trzeba się pozbyć. Niewiele z nich może trafić do zwykłych pojemników na odpady. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie stanowią one odpadów komunalnych i nie mogę być odebrane przez gminę w ramach funkcjonującego systemu, nie zostaną również przyjęte w Gminny Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Dukli.  Mieszkańcy, którzy sami przeprowadzają naprawy powinni dostarczyć części samochodowe do stacji demontażu pojazdów lub innych punktów uprawnionych do ich zbiórki we własnym zakresie. Za ich przyjęcie może zostać pobrana opłata. Jeśli naprawy auta dokonaliśmy w warsztacie, to nie ma problemu, bo zużyte części samochodowe pozostawiamy u mechanika.

Wyjątek stanowią zużyte opony z samochodów osobowych, które są przyjmowane zarówno w GPSZOKu, jak również podczas corocznej zbiórki odpadów wielkogabarytowych (limit 4 szt. na nieruchomość).