Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów               

Komunalnych  w Dukli

ul. Bernardyńska ( dawne składowisko odpadów)

38-450 Dukla

 

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

GPSZOK czynny od listopada 2023 we wtorki  w godzinach 10.00-17.00 oraz czwartki w godzinach 7.30-14.30.

 

Telefon:    13 4329170

e-mail:      abozetka@dukla.pl