Odbiorca odpadów komunalnych

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.

Zakład Krosno

Szczepańcowa

ul. Przemysłowa 7

38-458 Chorkówka

 

Kontakt:

 

Telefon:                   13 436 81 61, 13 436 89 40

e-mail:                     krosno@fbserwis.pl

strona internetowa:    www.fbserwis.pl