Archiwum kategorii: Kontakt

Urząd Miejski w Dukli

Urząd Miejski w Dukli

Trakt Węgierski 11

38-450 Dukla

 

 

Kontakt:

 

Telefon:   1343 291 66,  13 43 291 51

Fax:         13 433 10 11

e-mail:     odpady@dukla.pl

 

NIP:         6841782033

Regon:     000528244

Odbiorca odpadów komunalnych

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.

Zakład Krosno

Szczepańcowa ul. Przemysłowa 7

38-458 Chorkówka

 

Kontakt:

 

Telefon:                   14 621 45 85, 14 627 59 73

e-mail:                     karpatia@fbserwis.pl

strona internetowa:    www.fbserwis.pl

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów               

Komunalnych  w Dukli

ul. Pocztowa ( dawne składowisko odpadów)

38-450 Dukla

 

 

Kontakt:

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o.
ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

 

Telefon:    501 613 873

e-mail:      składowisko@dukla.pl