Młodzież Gminy Dukla – „pociągiem napędowym w stronę ekologii”.

Pociąg pn. „Gminny Konkurs Ekologiczny”, który ruszył oficjalnie po raz pierwszy w Gminie Dukla w 2006 r. a zapoczątkowała go Pani Halina Cycak w tym roku zatrzymał się na stacji w Iwli. To właśnie tutaj gospodarzem XIII edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego była Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Karpacko – Dukielskiej w Iwli.

            Uczestnikami konkursu była młodzież szkolna, która przygotowywana przez swoich nauczycieli w dniu 25 kwietnia 2019 r. w trzy osobowych składach przystąpiła do wspólnych zmagań z rówieśnikami z całej gminy. Konkurs przebiegał w dwóch etapach tj. indywidualnym i zespołowym, a dzięki zaangażowaniu  uczniów oraz ich opiekunów stał on na bardzo wysokim poziomie. Pomimo zaciętej rywalizacji zmagania przebiegały w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Test konkursowy obejmował zagadnienia: ekologii, ochrony przyrody, lasów, gospodarki odpadami, Magurskiego Parku Narodowego i Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

            Konkurs wyłonił nie tylko mistrzów ekologii w poszczególnych grupach wiekowych, ale również po raz kolejny udowodnił, że wiedza, która jest przekazywana młodemu pokoleniu nie staje się ulotna i zostaje w głowach młodych ludzi. Przekonać o tym można było się podczas wspólnej wycieczki, która była nagrodą za udział w etapie gminnym, a podczas której uczniowie wielokrotnie mieli okazję udowadniać słowa, że „o ekologii i ochronie środowiska należy pamiętać nie tylko w szkole!”  

            Przejazd Bieszczadzką kolejką wąskotorową na trasie Majdan – Przysłup – Majdan, przyczynił się do bliższego poznania „Bieszczadzkiej przyrody” i zachęcił do częstszych odwiedzin tych miejsc naszego regionu, gdzie roślinność i napotkane zwierzęta ukazują szczególne piękno polskiej przyrody.

            Współorganizatorami  konkursu jak również cyklicznymi sponsorami naszej inicjatywy byli: Burmistrz Dukli, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą
w Dukli, Nadleśnictwo Dukla oraz Magurski Park Narodowy, którym serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i ufundowane nagrody.

Laureaci XIII Gminnego Konkursu Ekologicznego 2019

Szkoła podstawowa: klasy 4-6

1 miejsce – Marek Leśniak (Jasionka)

2 miejsce – Julia Plebanek (Iwla)

3 miejsce – Franciszek Topolski (Równe)

4 miejsce – Martyna Dołęgowska (Równe)

5 miejsce – Zuzanna Nowak (Jasionka)

Szkoła podstawowa: klasy 7-8 i Gimnzajum

1 miejsce – Bartosz Zych (Dukla)

2 miejsce – Wacław Czupiński (Iwla)

3 miejsce – Klaudia Wielgosz (Tylawa)

4 miejsce – Jagoda Wasiak (Łęki Dukielskie)

5 miejsce – Wiktor Batycki (Dukla)