JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI?

Odpady biodegradowalne = kompostowanie.

 

 Odpady5739_0_large biodegradowalne to w głównej mierze odpady zielone (trawa, liście, gałęzie) powstające z pielęgnacji naszych działek czy tez przydomowych ogródków, ale również obierki i resztki z warzyw i owoców, skorupki jaj, trociny, drobne gałązki itp.

     Bardzo ważnym aspektem w systemie gospodarki odpadami jest umiejętne gospodarowanie tymi odpadami w naszych domowych gospodarstwach. Często zapominamy jak ważnym i niezwykle dobrym, ekologicznym nawozem dla naszych roślin jest naturalny kompost, który w porównaniu do nawozów sztucznych nie wpływa negatywnie na środowisko. Dzięki niemu możemy nie tylko  zaoszczędzisz pieniądze (nie musimy kupować gotowych nawozów) ale i zdrowie gdyż wyhodowane warzywa i owoce będą po prostu zdrowsze. Dodatkowo domowa produkcja kompostu to doskonały sposób na zagospodarowanie odpadków ogrodowych i kuchennych. Prawidłowe postĘpowanie z odpadami biodegradowalnymi pozwoli utrzymać stawki za odpady komunalne w naszej Gminie na obecnym poziomie. W tym miejscu chcę poinformować, że odbiór zwykłych odpadów zielonych kosztuje nas  średnio 500,00 zł na tonę. Na odbiór tych odpadów składają się wszyscy mieszkańcy Gminy Dukla, dlatego powinniśmy się wzajemnie motywować do prawidłowego zagospodarowania poprzez kompostowanie powstających w naszych gospodarstwach domowych odpadów zielonych. Im mniej tych odpadów będziemy oddawać, tym większe prawdopodobieństwo na utrzymanie obecnych stawek opłat.

W przeciętnym gospodarstwie domowym materiał nadający się do kompostowania sanowi około 30% wszystkich odpadów. Kompostownik powinien zatem zostać uwzględniony w każdym  projekcie ogrodu. Należy jednak pamiętać, aby nie powodował on uciążliwości dla sąsiadów.

Andrzej Marczyński