Jak postępować z odpadami?

Odzież i tekstylia

Podczas segregacji odpadówludek w naszych domach mamy już coraz mniej pytań i niewiadomych. Zdarzają się jednak jeszcze problemowe sytuacje, w których mocno się zastanawiamy gdzie oddać lub do jakiego worka wrzucić danego rodzaju odpad. Jednym z tych problemowych odpadów jest zużyta lub niepotrzebna odzież.

Podczas domowych porządków w naszych szafkach, często dochodzimy do wniosku, że mamy w nich odzież, która jest już nie potrzebna i zajmuje jedynie miejsce. Warto zwrócić wówczas szczególną uwagę na to czy odzież ta nadaje się jeszcze do użytku i można ją przekazać dla innych potrzebujących osób. Odzieżą warto się dzielić!!! Wyrzucanie jej do odpadów niesegregowanych powoduje jedynie powiększenie kosztów odbioru odpadów dla wszystkich mieszkańców Gminy Dukla i dodatkowo niepotrzebnie zaśmieca i tak już przepełnione wysypiska odpadów. Pamiętajmy aby odzież, którą oddajemy była czysta i w dobrym stanie –ona ma się jeszcze komuś przydać!

Odzież czysta, buty, ręczniki, torebki i koce nadające się do użytku można:

– oddać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dukli,
– wrzucić do pojemników na odzież używaną, usytuowanych w różnych punktach Gminy Dukla,
– przekazać do fundacji, które często ogłaszają zbiórki na terenie naszej gminy, a częściowy dochód przekazują na chore i potrzebujące dzieci.

 

Odzież brudną, buty torebki itp.  nienadającą się do żadnego użytku należy:

– wrzucić do odpadów niesegregowanych.

Andrzej Marczyński