Jak postępować z odpadami?

Worek żółty – co wrzucać?

plastik

     Mija już trzeci rok od wejścia w życie „nowej” ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mimo upływu czasu w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy wiedzą jak należy segregować odpady i postępować z niektórymi ich rodzajami.

    Podczas przeprowadzanych wyrywkowych kontroli wśród mieszkańców naszej Gminy, można było zauważyć kilka nieprawidłowości, szczególnie jeżeli chodzi o rodzaj odpadów wrzucanych jako segregowane do worka żółtego czy też pojemnika na tworzywa sztuczne. Należy pamiętać, że do worków przeznaczonych na segregacje odpadów, winno się wrzucać tylko te odpady na które dany worek jest przeznaczony. Często do naszej segregacji oprócz tworzyw sztucznych wrzucamy różnego rodzaju odpady biodegradowalne, czy tez zwykłe odpady niesegregowane, co nie powinno się zdarzać, a co w bardzo wymierny sposób wpływa na koszty całego systemu gospodarki odpadami. Nasze przysłowiowe „śmieci” niesegregowane nie powinniśmy wrzucać do worków przeznaczonych do segregacji!!!

        Nie wiesz jak postępować z danym rodzajem odpadów? Odwiedź stronę www.gospodarkaodpadami@dukla.pl lub zadzwoń i zapytaj 134329150 / 134329151.

Należy pamiętać, że do w/w pojemników należy wrzucać TYLKO:
– butelki plastikowe,
– opakowania po płynach i napojach,
– folie i reklamówki,
– opakowania po płynach i chemii gospodarczej,
– opakowania wielomateriałowe,
– plastikowe i metalowe zakrętki,
– puszki aluminiowe i metalowe,
– drobny złom żelazny,
– papier i tektura,
– plastikowe opakowania (np. po jogurtach, serkach, margarynach)

W sytuacji gdy firma odbierająca odpady zauważy nieprawidłową segregację lub też jej brak, odpady zostaną odebrane jako zmieszane, a konsekwencją tego będzie utrata uprawnień do korzystania z niższej opłaty.

            Segregujmy odpady, to się opłaca!!!