Wrzucaj i pomagaj!

         W dniu 11 sierpnia 2015 r. dzięki wsparciu fundacji ECO TEXTIL i firmie SERAFIN Jan Chytra, która odbiera odzież z pojemników rozstawionych na terenie Gminy Dukla, został ufundowany rehabilitacyjny rower trójkołowy dla Pana Leszka Kowala podopiecznego Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej. Uroczystego przekazania dokonał Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar przy udziale Sekretarz Gminy Dukla Haliny Cycak, Dyrektor MOPS w Dukli Małgorzaty Bielec i Kierownik ŚDS w Cergowej Bogumiły Dymek-Urynowicz.
Rower z pewnością pomoże w rehabilitacji, poprawieniu sprawności fizycznej, a także umożliwi zażywanie rehabilitacji na świeżym powietrzu nie tylko Panu Leszkowi, ale również pozostałym podopiecznym ŚDS w Cergowej, którzy również będą mieli okazję korzystać z jazdy na trójkołowym rowerze.
Osobom uczęszczającym do ŚDS w Cergowej życzymy dużo przyjemności podczas korzystania z otrzymanego sprzętu, a my jako mieszkańcy pamiętajmy!
Właściwa segregowanie odpadów w tym odzieży ma ogromny wpływ na środowisko i mieszkańców Naszej Gminy.

Na terenie Gminy Dukla rozmieszczone są pojemniki na zużytą odzież, do których można wrzucać zużytą lub niepotrzebną odzież, buty jak również paski. Ważne aby odzież i pozostałe przedmioty były suche, tak aby nie pobrudziły innych ubrań w pojemniku. Zawartość nie trafia na wysypiska, jest ona sortowana i poddawana recyklingowi, a część zysków z przerobu pozyskanych w ten sposób tekstyliów, wspomaga konto Fundacji Eco Textil (www.ecotextil.pl).
Należy pamiętać aby powyższych odpadów nie wrzucać do zwykłych śmieci niesegregowanych, które w większości trafiają na składowiska odpadów.

Miejsca rozmieszczenia pojemników:
1. Dukla ul. Parkowa ( plac targowy )
2. Dukla parking obok bloków przy ul. Trakt Węgierski 15 i 13
3. Dukla ul. 3-go Maja – parking nad rzeką Dukiełką
4. Teodorówka Plac obok domu ludowego
5. Iwla Plac obok domu ludowego
6. Wietrzno Plac obok domu ludowego
7. Równe Plac obok domu ludowego
8. Łęki Dukielskie Plac obok parkingu przy Parafii
9. Jasionka Plac obok domu ludowego

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli