Płatności

Cennik opłat za odpady komunalne

z nieruchomości zamieszkałych.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dukli nr XIX/120/19  z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r., poz. 5974) została zmieniona stawka za odpady komunalne.

Obowiązujące stawki od 1 stycznia 2020 r. to:
za odpady segregowane       – 16,00 zł
za odpady niesegregowane – 32,00 zł.

W przypadku opłat za odbiór odpadów komunalnych nie będą do mieszkańców wysyłane faktury/rachunki.

Każdy właściciel nieruchomości bez wezwania dokonuje wpłaty, zgodnie z kwotą określoną w deklaracji, decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Dukli, w przypadku nie złożenia deklaracji.

Terminy płatności w 2020 r.

– za listopad i grudzień (2019)    do 10 stycznia
– za styczeń i luty                                do 10 marca
– za marzec i kwiecień                     do 10 maja
– za maj i czerwiec                             do 10 lipca
– za lipiec i sierpień                           do 10 września
– za wrzesień i październik           do 10 listopada
– za listopad i grudzień                    do 10 stycznia 2021 r.

Opłaty można również wnosić w okresach miesięcznych.

Formy płatności

1. w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godzinach od 7.30 do 12.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku,

2. za pośrednictwem kart płatniczych w pokoju nr 102

3. przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Dukli

ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

57 1130 1105 0005 2141 2520 0022

tytułem: opłata za odbiór odpadów komunalnych 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dukli pokój 102 i 104 lub pod nr tel.:

1. 13 43 29 166
2. 13 43 29 171