Płatności

Cennik opłat za odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

  • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy odpady komunalne gromadzone i odbierane w sposób selektywny wynosi 8,00 zł.
  • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny wynosi 14,00 zł.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych – ile i kiedy płacić

Obowiązujące stawki od 1 lipca 2014 r.

1. Uchwała Rady Miejskiej w Dukli nr XLVIII/324/14 z  8 maja 2014r.
a) odpady zbierane selektywnie          8,00 zł /osobę,
b) odpady zbierane nieselektywnie   14,00 zł /osobę .

W przypadku opłat za odbiór odpadów komunalnych nie będą do mieszkańców wysyłane faktury/rachunki.

Każdy właściciel nieruchomości bez wezwania dokonuje wpłaty, zgodnie z kwotą określoną w deklaracji, decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Dukli, w przypadku nie złożenia deklaracji.

Terminy płatności w 2017 r.

– za listopad i grudzień (2015)        do 10 stycznia
– za styczeń i luty                                    do 10 marca
– za marzec i kwiecień                         do 10 maja
– za maj i czerwiec                                 do 10 lipca
– za lipiec i sierpień                               do 10 września
– za wrzesień i październik              do 10 listopada
– za listopad i grudzień                       do 10 stycznia 2018 r.

Opłaty można również wnosić w okresach miesięcznych.

Formy płatności

1.w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godzinach od 7.15 do 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,

2. przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Dukli

ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

85 8642 1096 2010 9600 1833 0001

tytułem: opłata za odbiór odpadów komunalnych 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dukli pokój 104 lub pod nr tel.:

1. 13 43 29 150
2. 13 43 29 151