Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

Wykaz podmiotów zbierających na tereni Gminy Dukla zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw
domowych

L.p. Podmiot zbierający Miejsce zbierania Dodatkowe informacje
Gospodarka Komunalna
i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o.Parkowa 5
38-450 Dukla
tel. /013/ 43 300 75,
fax /013/ 43 301 69,
e-mail gkim@onet.pl
GPSZOK – Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Pocztowa
38-450 Dukla
(dawne składowisko odpadów)
użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest przy zbiórce odpadów wielkogabarytowych
lub bezpośrednio w
GPSZOK-u
2. Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie
Żniwna 5
62—25 Kostrzyn
 
punkt sprzedaży sprzętu 2741 :
38-450 Dukla
Słowacka 22
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie w pkt sprzedaży w liści 1:1
3.
 
 
„JARMET” Bogusława i Kazimierz Jareccy Spółka Jawna
Ul. Graniczna 45, 38-200 Jasło
Dukla
Żwirki i Wigury 7
38-450 Dukla
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać pod adresem Dukla ul. Żwirki i Wigury 7