Warto wiedzieć

Miejsca zagospodarowania odpadów  przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Dukla.

Zmieszane odpady komunalne niesegregowane RIPOK w Krośnie – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie
ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno
Odpady biodegradowalne RIPOK w Krośnie – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie
ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno
Odpady segregowane – szkło 1. Krynicki Recykling S.A.
10-089 Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 48/232. M.P.G.K. Krosno Sp. z o.o.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno
Odpady segregowane
tworzywa sztuczne
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów
2. Produkcja Handel Usługi EKOMAX Jerzy Kotulak, 38-200 Jasło, ul Hankówka 28
3. P.H.P.U. ZAGRODA 38-100 Strzyżów , ul 1-go Maja 38 B
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SP. z o.o.
38-700 Ustrzyki Dolne, Brzegi Dolne 1
 

Odpady segregowane – popioły

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów
2. M.P.G.K. Krosno Sp. z o.o.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno

Fot. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie