Warto wiedzieć

Miejsca zagospodarowania odpadów  przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Dukla.

Zmieszane odpady komunalne niesegregowane RIPOK w Krośnie – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie
ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno
Odpady biodegradowalne RIPOK w Krośnie – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie
ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno
Odpady segregowane – szkło RIPOK w Krośnie – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie
ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno
Odpady segregowane
tworzywa sztuczne
RIPOK w Krośnie – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie
ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno

Fot. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie