Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Zużyte baterie i akumulatory – Twoje postępowanie ma znaczenie!

    Wszyscy korzystamy z wszelkiego rodzaju baterii, które wykorzystujemy w urządzeniach codziennego użytku m.in w pilocie, latarce, telefonie komórkowym czy też zegarku. Wszyscy również postępujemy tak samo w przypadku, gdy bateria nam się wyczerpie – po prostu wymieniamy ją na nową, lecz co robimy ze starym ogniwem, gdzie je wyrzucamy, a gdzie tak naprawdę powinno trafić?

      W bateriach zachodzą procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne.

     Zgodnie z obowiązującym prawem zakazuje się umieszczania zużytych baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Niestety nadal znaczna ich część jest zagospodarowywana w sposób niewłaściwy – wrzucana do pojemnika na odpady komunalne.

        Mieszkańcy Gminy Dukla, zobowiązani są do nieodpłatnego przekazania w odrębnym opakowaniu zużytych baterii i akumulatorów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ( dawne składowisko odpadów przy ul. Pocztowej ). Zużyte baterie można również wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Dukli.

    Zachęcamy do prawidłowego postępowania z wyżej wymienionymi odpadami!!!

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

    Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Dukla mogą bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe, oraz elektryczne i elektroniczne ( tj. telewizory, pralki, lodówki, meble, fotele, dywany itp.) podczas zorganizowanej zbiórki zgodnie z poniższym harmonogramem. Odpady należy wystawiać najpóźniej do godz. 6.00 w dniu odbioru. Wystawienie odpadów w tym terminie pozwoli na sprawne i bezproblemowe przeprowadzenie zbiórki.

Odbiór odbędzie się w następujących terminach:

6 września 2014r.        – Równe, Zboiska, Łęki Dukielskie,  Wietrzno,

24 września 2014r.     – Dukla, Nadole, Cergowa, Jasionka

4 października 2014r. – Teodorówka, Iwla, Głojsce, Chyrowa, Olchowiec, Ropianka, Nowa Wieś, Lipowica, Trzciana, Tylawa, Mszana, Barwinek, Zyndranowa, Zawadka Rymanowska

   Poza harmonogramem odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Pocztowej w Dukli (dawne składowisko odpadów).

 Andrzej Marczyński

Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

 

Nowa firma świadcząca usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Dukla

   W wyniku ogłoszonego przetargu został wyłoniony nowy przedsiębiorca, który będzie świadczył usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla.
Od 1 lipca 2014r. odpady komunalne z terenu Naszej Gminy odbierała będzie firma TRANSPRZĘT z Sanoka, która obsługuje również m.in. Gminę Sanok.

     Informujemy jednocześnie, że harmonogram odbioru odpadów na okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Dukli pokój 104.

Pamiętajmy!!!
Mieszkańcy w dniu odbioru odpadów komunalnych muszą wystawić pojemniki i worki z odpadami przed posesję w celu ich odebrania.

Burmistrz Dukli

Marek Górak

Nowe niższe stawki za segregowane odpady komunalne

Urząd Miejski w Dukli informuje, że z dniem 1 lipca 2014r. zaczynają obowiązywać nowe niższe stawki za odpady komunalne segregowane. W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Dukla proszeni są o złożenie nowej deklaracji. Formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Dukli, na stronie internetowej urzędu oraz u sołtysów. Przy zmianie deklaracji mieszkańcy otrzymają również nowe harmonogramy na odbiór odpadów. Deklaracje zbierane będą w domach ludowych w poszczególnych miejscowościach zgodnie z poniższym harmonogramem i na bieżąco w Urzędzie Miejskim w Dukli.

2014_nizsze_stawki_za_odpady_harmonogram

Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych!!!

Urząd Miejski w Dukli zawiadamia o zmianie terminu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która była  zaplanowana na dzień 31 maja 2014r.(sobota) w miejscowościach: Teodorówka, Głojsce, Iwla, Chyrowa, Olchowiec, Ropianka, Nowa Wieś, Lipowica, Trzciana, Tylawa, Mszana, Barwinek, Zyndranowa, Zawadka Rym. Zmiana nastąpiła w związku z uroczystościami  Jubileuszu 600–lecia urodzin Św. Jana z Dukli, które odbędą się w najbliższą sobotę w Sanktuarium Św. Jana z Dukli. Nowy termin odbioru odpadów wielkogabarytowych w powyższych miejscowościach został ustalony na  dzień 7 czerwca 2014r. (sobota).

Za utrudnienia przepraszamy.

Andrzej Marczyński

Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych

Mieszkańcy Gminy Dukla mogą bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe, oraz elektryczne i elektroniczne ( tj. telewizory, pralki, lodówki, meble, fotele, dywany itp.) w dniu odbioru odpadów zgodnie z poniższym harmonogramem. Odpady należy wystawiać dzień przed planowaną zbiórką po godz. 19:00  lub w dniu zbiórki do godz. 6:00.

 

 

 

Odbiór odbędzie się w następujących terminach:

 

30 kwietnia 2014r.    – Dukla, Nadole, Cergowa, Jasionka

 

17 maja 2014r.          – Równe, Zboiska, Łęki Dukielskie,

Wietrzno

 

31 Maja 2014r.        – Teodorówka, Iwla, Głojsce, Chyrowa,  Olchowiec,   Ropianka, Nowa Wieś, Lipowica, Trzciana, Tylawa, Mszana, Barwinek, Zyndranowa, Zawadka Rymanowska

 

Poza harmonogramem odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Pocztowej w Dukli (dawne składowisko odpadów).

 

 

 

Andrzej Marczyński

Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

Mija termin wpłaty za odpady komunalne za miesiąc styczeń i luty 2014 r.

Przypominamy, że 10 marca mija kolejny termin wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomości położone na terenie Gminy Dukla.

Każdy właściciel nieruchomości, który z różnych względów, nie dopełnił obowiązku uiszczenia opłaty w terminie zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania należności.

Od nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy samemu pamiętać o obowiązku wnoszenia opłat, ponieważ nie będą wystawiane żadne faktury lub rachunki, ani wysyłane odrębne powiadomienia.

Opłaty należy uiszczać co dwa miesiące, zgodnie z zadeklarowaną kwotą: Termin płatności za miesiąc styczeń i luty 2014r. mija 10 marca 2014r.

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

Informacja o zbiórce przeterminowanych lub niewykorzystanych leków

Od 1 lutego 2014 r. mieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie dostarczać je do aptek na terenie Dukli.
W aptekach będą ustawione pojemniki do których należy wrzucać przeterminowane leki bez opakowań (m.in. pastylki, drażetki, maści jak i leki płynne – w opakowaniu). Do pojemników nie wolno wrzucać igieł i termometrów.

Wykaz aptek, w których jest prowadzona zbiórka przeterminowanych lub niewykorzystanych leków pochodzących z gospodarstw domowych.

Apteka „VIVA” – Dukla ul. Słowacka 11
Apteka „AVENA” – Dukla ul. Św. Jana z Dukli 2
Apteka „DUKLA – MED.” – Dukla ul. Rynek 17
Apteka „DUKLA – MED.” – Dukla ul. Żwirki i Wigury 1

Odbiorca odpadów komunalnych

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.

Zakład Krosno

Szczepańcowa

ul. Przemysłowa 7

38-458 Chorkówka

 

Kontakt:

 

Telefon:                   13 436 81 61, 13 436 89 40

e-mail:                     krosno@fbserwis.pl

strona internetowa:    www.fbserwis.pl

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów               

Komunalnych  w Dukli

ul. Bernardyńska ( dawne składowisko odpadów)

38-450 Dukla

 

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

GPSZOK czynny od 04-11-2021 we wtorki w godz. 10:00-17:00 i w czwartki w godz. 7:30-14:30.

 

Telefon:    13 4329170

e-mail:      abozetka@dukla.pl