Archiwum kategorii: Aktualności

,,Segregujesz i śmiecisz mniej”

    Ogólnopolska akcja Ministerstwa Środowiska mająca na celu poprawę świadomości ekologicznej Polaków w zakresie segregacji odpadów odnosi się również do mieszkańców Gminy Dukla. Ilość odpadów segregowanych na terenie naszej gminy na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy znacznie wzrosła, jednak masa odpadów niesegregowanych nie uległa znacznemu zmniejszeniu. Powyższa sytuacja świadczy o tym, że produkujemy coraz więcej odpadów ( październik 2013r. – 143,83 Mg, październik 2014 – 151,08 Mg).

         Przy zbliżających się świątecznych zakupach jak również przy naszych codziennych zakupach zwracajmy uwagę na to aby produkty jakie kupujemy były pakowane w opakowania, które możemy poddać procesowi odzysku. Używajmy opakowań wielokrotnego użytku zamiast reklamówek, które często po jednorazowych zakupach trafiają do kosza. Najważniejszym elementem powyższej kampanii jest umiejętność prawidłowej segregacji dlatego pamiętajmy jak wygląda segregacja w naszej gminie:
worek żółty – plastikowe butelki, opakowania po chemii gospodarczej, folia, puszki aluminiowe, puszki po konserwach, kartony po mleku i napojach itp.

worek niebieski –  gazety, książki, tektura,
worek zielony – butelki szklane, słoiki
kompostownik (worek brązowy) – odpady biodegradowalne: trawa, liście, obierki z owoców i warzyw itp. ( nie wrzucajmy tych odpadów do odpadów niesegregowanych!!! – wykorzystajmy przydomowe kompostowniki, a odpady te oddawajmy tylko wówczas gdy takiego kompostownika nie posiadamy).

    Zwróćmy szczególną uwagę na to aby produkować jak najmniej odpadów niesegregowanych! Tylko dobra segregacja w naszych domach pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów jak również utrzymanie stawek za odpady w niezmienionej wysokości.

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

Styropian – jak z nim postępować?

     Styropian jest jednym z tych odpadów, z którymi mamy większy problem jeżeli chcemy go usunąć z naszych gospodarstw domowych, dlatego krótko informujemy co należy zrobić aby i taki odpad nie zalegał na naszych posesjach.
Styropian z drobnych prac remontowych, jak również małe ilości styropianu opakowaniowego (maksymalnie 1 worek 120 litrów), który pozostał nam po zakupie sprzętu AGD lub RTV należy wystawić przy odbiorze odpadów niesegregowanych. W przypadku większych ilości takiego odpadu należy dostarczyć go do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli ( GPSZOK ), gdzie zostanie on odebrany nieodpłatnie. Należy jednak pamiętać, że styropian, który pozostał po ocieplaniu domów powinna zabrać nam firma, świadcząca usługę remontową!!!

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

Zużyte baterie i akumulatory – Twoje postępowanie ma znaczenie!

    Wszyscy korzystamy z wszelkiego rodzaju baterii, które wykorzystujemy w urządzeniach codziennego użytku m.in w pilocie, latarce, telefonie komórkowym czy też zegarku. Wszyscy również postępujemy tak samo w przypadku, gdy bateria nam się wyczerpie – po prostu wymieniamy ją na nową, lecz co robimy ze starym ogniwem, gdzie je wyrzucamy, a gdzie tak naprawdę powinno trafić?

      W bateriach zachodzą procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne.

     Zgodnie z obowiązującym prawem zakazuje się umieszczania zużytych baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Niestety nadal znaczna ich część jest zagospodarowywana w sposób niewłaściwy – wrzucana do pojemnika na odpady komunalne.

        Mieszkańcy Gminy Dukla, zobowiązani są do nieodpłatnego przekazania w odrębnym opakowaniu zużytych baterii i akumulatorów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ( dawne składowisko odpadów przy ul. Pocztowej ). Zużyte baterie można również wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Dukli.

    Zachęcamy do prawidłowego postępowania z wyżej wymienionymi odpadami!!!

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

    Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Dukla mogą bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe, oraz elektryczne i elektroniczne ( tj. telewizory, pralki, lodówki, meble, fotele, dywany itp.) podczas zorganizowanej zbiórki zgodnie z poniższym harmonogramem. Odpady należy wystawiać najpóźniej do godz. 6.00 w dniu odbioru. Wystawienie odpadów w tym terminie pozwoli na sprawne i bezproblemowe przeprowadzenie zbiórki.

Odbiór odbędzie się w następujących terminach:

6 września 2014r.        – Równe, Zboiska, Łęki Dukielskie,  Wietrzno,

24 września 2014r.     – Dukla, Nadole, Cergowa, Jasionka

4 października 2014r. – Teodorówka, Iwla, Głojsce, Chyrowa, Olchowiec, Ropianka, Nowa Wieś, Lipowica, Trzciana, Tylawa, Mszana, Barwinek, Zyndranowa, Zawadka Rymanowska

   Poza harmonogramem odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Pocztowej w Dukli (dawne składowisko odpadów).

 Andrzej Marczyński

Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

 

Nowa firma świadcząca usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Dukla

   W wyniku ogłoszonego przetargu został wyłoniony nowy przedsiębiorca, który będzie świadczył usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla.
Od 1 lipca 2014r. odpady komunalne z terenu Naszej Gminy odbierała będzie firma TRANSPRZĘT z Sanoka, która obsługuje również m.in. Gminę Sanok.

     Informujemy jednocześnie, że harmonogram odbioru odpadów na okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Dukli pokój 104.

Pamiętajmy!!!
Mieszkańcy w dniu odbioru odpadów komunalnych muszą wystawić pojemniki i worki z odpadami przed posesję w celu ich odebrania.

Burmistrz Dukli

Marek Górak

Nowe niższe stawki za segregowane odpady komunalne

Urząd Miejski w Dukli informuje, że z dniem 1 lipca 2014r. zaczynają obowiązywać nowe niższe stawki za odpady komunalne segregowane. W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Dukla proszeni są o złożenie nowej deklaracji. Formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Dukli, na stronie internetowej urzędu oraz u sołtysów. Przy zmianie deklaracji mieszkańcy otrzymają również nowe harmonogramy na odbiór odpadów. Deklaracje zbierane będą w domach ludowych w poszczególnych miejscowościach zgodnie z poniższym harmonogramem i na bieżąco w Urzędzie Miejskim w Dukli.

2014_nizsze_stawki_za_odpady_harmonogram

Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych!!!

Urząd Miejski w Dukli zawiadamia o zmianie terminu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która była  zaplanowana na dzień 31 maja 2014r.(sobota) w miejscowościach: Teodorówka, Głojsce, Iwla, Chyrowa, Olchowiec, Ropianka, Nowa Wieś, Lipowica, Trzciana, Tylawa, Mszana, Barwinek, Zyndranowa, Zawadka Rym. Zmiana nastąpiła w związku z uroczystościami  Jubileuszu 600–lecia urodzin Św. Jana z Dukli, które odbędą się w najbliższą sobotę w Sanktuarium Św. Jana z Dukli. Nowy termin odbioru odpadów wielkogabarytowych w powyższych miejscowościach został ustalony na  dzień 7 czerwca 2014r. (sobota).

Za utrudnienia przepraszamy.

Andrzej Marczyński

Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych

Mieszkańcy Gminy Dukla mogą bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe, oraz elektryczne i elektroniczne ( tj. telewizory, pralki, lodówki, meble, fotele, dywany itp.) w dniu odbioru odpadów zgodnie z poniższym harmonogramem. Odpady należy wystawiać dzień przed planowaną zbiórką po godz. 19:00  lub w dniu zbiórki do godz. 6:00.

 

 

 

Odbiór odbędzie się w następujących terminach:

 

30 kwietnia 2014r.    – Dukla, Nadole, Cergowa, Jasionka

 

17 maja 2014r.          – Równe, Zboiska, Łęki Dukielskie,

Wietrzno

 

31 Maja 2014r.        – Teodorówka, Iwla, Głojsce, Chyrowa,  Olchowiec,   Ropianka, Nowa Wieś, Lipowica, Trzciana, Tylawa, Mszana, Barwinek, Zyndranowa, Zawadka Rymanowska

 

Poza harmonogramem odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Pocztowej w Dukli (dawne składowisko odpadów).

 

 

 

Andrzej Marczyński

Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

Mija termin wpłaty za odpady komunalne za miesiąc styczeń i luty 2014 r.

Przypominamy, że 10 marca mija kolejny termin wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomości położone na terenie Gminy Dukla.

Każdy właściciel nieruchomości, który z różnych względów, nie dopełnił obowiązku uiszczenia opłaty w terminie zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania należności.

Od nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy samemu pamiętać o obowiązku wnoszenia opłat, ponieważ nie będą wystawiane żadne faktury lub rachunki, ani wysyłane odrębne powiadomienia.

Opłaty należy uiszczać co dwa miesiące, zgodnie z zadeklarowaną kwotą: Termin płatności za miesiąc styczeń i luty 2014r. mija 10 marca 2014r.

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

Informacja o zbiórce przeterminowanych lub niewykorzystanych leków

Od 1 lutego 2014 r. mieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie dostarczać je do aptek na terenie Dukli.
W aptekach będą ustawione pojemniki do których należy wrzucać przeterminowane leki bez opakowań (m.in. pastylki, drażetki, maści jak i leki płynne – w opakowaniu). Do pojemników nie wolno wrzucać igieł i termometrów.

Wykaz aptek, w których jest prowadzona zbiórka przeterminowanych lub niewykorzystanych leków pochodzących z gospodarstw domowych.

Apteka „VIVA” – Dukla ul. Słowacka 11
Apteka „AVENA” – Dukla ul. Św. Jana z Dukli 2
Apteka „DUKLA – MED.” – Dukla ul. Rynek 17
Apteka „DUKLA – MED.” – Dukla ul. Żwirki i Wigury 1