Jak postępować z odpadami?

Worek żółty – co wrzucać?

plastik

     Mija już trzeci rok od wejścia w życie „nowej” ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mimo upływu czasu w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy wiedzą jak należy segregować odpady i postępować z niektórymi ich rodzajami.

    Podczas przeprowadzanych wyrywkowych kontroli wśród mieszkańców naszej Gminy, można było zauważyć kilka nieprawidłowości, szczególnie jeżeli chodzi o rodzaj odpadów wrzucanych jako segregowane do worka żółtego czy też pojemnika na tworzywa sztuczne. Należy pamiętać, że do worków przeznaczonych na segregacje odpadów, winno się wrzucać tylko te odpady na które dany worek jest przeznaczony. Często do naszej segregacji oprócz tworzyw sztucznych wrzucamy różnego rodzaju odpady biodegradowalne, czy tez zwykłe odpady niesegregowane, co nie powinno się zdarzać, a co w bardzo wymierny sposób wpływa na koszty całego systemu gospodarki odpadami. Nasze przysłowiowe „śmieci” niesegregowane nie powinniśmy wrzucać do worków przeznaczonych do segregacji!!! Czytaj dalej Jak postępować z odpadami?

Koncert zespołu „WEEKEND” nagrodą dla uczniów.

      W dniu 21 czerwca 2016 r. odbyła się wycieczka edukacyjno-integracyjna do Łańcuta dla uczestników X Gminnego Konkursu Ekologicznego, który odbywał się 13 maja 2016 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli. Jedną z atrakcji, które czekały na młodzież, była możliwość zwiedzenia zamku w Łańcucie, który jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce.

IMG_20160621_153747

Czytaj dalej Koncert zespołu „WEEKEND” nagrodą dla uczniów.

X GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY

 Tegorocznym gospodarzem X Jubileuszowego Konkursu Ekologicznego, który odbył się 13 maja 2016 r. był Zespól Szkół nr 1 w Dukli. Rywalizacja zespołowa tradycyjnie już składała się z dwóch części zarówno na szczeblu szkół podstawowych jak i gimnazjalnych. Pierwsza część to prace zespołowe oceniane przez komisję konkursową, a drugi etap to praca indywidualna w formie testu, gdzie ilość punktów zdobytych przez uczniów również wpływała na wynik końcowy reprezentowanej szkoły. Współzawodnictwo przebiegało według ściśle określonych zasad, a sami uczestnicy po raz kolejny pokazali, że są dobrze przygotowani do  rywalizacji z zakresu ekologii, ochrony przyrody jak również znajomości Gminy Dukla.  Po wyłonieniu zwycięzców zostały wręczone przez Halinę Cycak – Sekretarza Gminy Dukla, atrakcyjne nagrody ufundowane przez Burmistrza Dukli, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli oraz Nadleśnictwo Dukla. Dodatkową nagrodą dla uczestników konkursu jest wycieczka, która pozwoli przybliżyć uczniom atrakcje turystyczne Gminy Dukla.

Czytaj dalej X GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY

Edukacja ekologiczna dla najmłodszych

            W dniu 26 kwietnia 2016 r. w Dukielskim przedszkolu dzięki uprzejmości Lucyny Gumienny i Alicji Jaworskiej  została przeprowadzona edukacja ekologiczna wśród najmłodszych przedstawicieli naszej gminy. Celem przeprowadzonej edukacji przyrodniczej było ukazanie dzieciom piękna natury, ukształtowanie opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt oraz zrozumienia miejsca i roli człowieka w przyrodzie.

            Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Dnia Ziemi, który był 22 kwietnia 2016 r., a zajęcia z zakresu ochrony lokalnego środowiska prowadził Ignacy Bielecki – specjalista ds. edukacji z Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli oraz Andrzej Marczyński – specjalista ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Dukli. Po przedstawieniu ekologicznej tematyki zajęć, rozpoczęła się otwarta rozmowa z młodymi przedszkolakami, które bardzo chętnie  wyrażały swoje spostrzeżenia na temat ochrony środowiska, ekologii, segregacji odpadów jak również otaczającej nas przyrody. Mali uczestnicy świetnie się czuli w tej tematyce i  na wszystkie zadawane pytanie odpowiadały bezbłędnie, za co zostawały nagradzane drobnymi upominkami.

            Postawa przedszkolaków napawa optymizmem i nadzieją, że swoimi spostrzeżeniami i wiedzą podzielą się również z rodzicami oraz pozostałymi domownikami, co spowoduje wzrost świadomości ekologicznej wśród naszej lokalnej społeczności.

Pamiętajmy –Każdy mały krok proekologiczny, który stawiamy razem z dzieckiem, działa na korzyść kolejnych pokoleń”.

 

Andrzej Marczyński

Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

ZBIÓRKA ODPDÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

                Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Dukla mogą bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe, oraz elektryczne i elektroniczne ( tj. telewizory, pralki, lodówki, meble, fotele, dywany itp.) podczas zorganizowanej zbiórki zgodnie z poniższym harmonogramem. Odpady należy wystawiać dzień przed planowaną zbiórką po godz. 19:00 lub w dniu zbiórki do godz. 6:00. Wystawienie odpadów w tym terminie pozwoli na sprawne i bezproblemowe przeprowadzenie zbiórki.

Odbiór odbędzie się w następujących terminach:

18 maja 2016 r.    – Cergowa, Jasionka, Zboiska, Teodorówka, Iwla, Głojsce, Chyrowa, Olchowiec, Ropianka,

19 maja 2016 r.    – Równe, Łęki Dukielskie, Wietrzno,

20 maja 2016 r.    – Dukla, Nadole, Nowa   Wieś, Lipowica, Trzciana, Tylawa, Mszana, Barwinek, Zyndranowa, Zawadka Rymanowska

         Poza harmonogramem odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Pocztowej w Dukli (dawne składowisko odpadów).

Andrzej Marczyński

Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

TRANSPRZĘT DO 2017 ROKU

     W wyniku ogłoszonego przetargu z zakresu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla został wyłoniony przedsiębiorca, który będzie świadczył powyższą usługę przez okres kolejnych dwóch lat.
Od 1 stycznia 2016 r. odpady komunalne z terenu Naszej Gminy odbierać będzie w dalszym ciągu Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSPRZĘT.
Informujemy, że harmonogram odbioru odpadów na rok 2016 r. będzie doręczony mieszkańcom przez strażaków lub pracowników firmy Transprzęt. Terminarz można otrzymać także w Urzędzie Miejskim w Dukli – pokój 104 lub pobrać ze strony internetowej http://gospodarkaodpadami.dukla.pl/?page_id=519 .

Pamiętajmy!!!
W związku z koniecznością sukcesywnego wzrostu poziomu odzysku surowców wtórnych, mieszkańcy muszą w większym stopniu zaangażować się w prawidłową segregację odpadów. Tylko dobra i prawidłowa segregacja odpadów w naszych gospodarstwach domowych będzie mogła przynieść wymierne korzyści w postaci czystego środowiska
i stabilizacji cen.
Segregacja odpadów w Naszej Gminie na przestrzeni 2014 r. i 2015 r. uległa znacznej poprawie w stosunku do lat wcześniejszych. Niestety w dalszym ciągu dochodzi do sytuacji, gdzie w odpadach niesegregowanych znajdują się odpady, które należą do grupy odpadów segregowanych, a w workach i pojemnikach przeznaczonych na segregację wraz z surowcami wtórnymi znajdują się odpady zmieszane. W związku z powyższym będzie prowadzona zwiększona kontrola w zakresie prawidłowej segregacji odpadów.

Andrzej Marczyński

Pamiętamy o „sprzątaniu Świata”

      W dniu 22 września 2015 r. przy udziale uczniów klas 4-6 z Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie została przeprowadzona akcja sprzątania świata. Celem przeprowadzania powyższych działań jest wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

     W tegorocznej kampanii zwracano szczególną uwagę na konieczność segregacji odpadów już u źródła tj. w gospodarstwach domowych. Część teoretyczną dla młodzieży przedstawił Igancy Bielecki – specjalista ds. edukacji w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli, który w bardzo ciekawy i przejrzysty sposób opisał zasady i zalety prawidłowej segregacji odpadów. Następnie cała grupa młodzieży wraz z opiekunami: Frej Renatą, Kluk Elżbietą, Pilarską Dorotą, Sekretarz Gminy Dukla Haliną Cycak i przedstawicielami Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie: Ignacym Bieleckim i Jakubem Szczurkiem udała się na część praktyczną w rejon domków letniskowych w Tylawie.

Podczas sprzątania zbierane odpady były systematycznie segregowane na poszczególne frakcje tj. szkło – do worka zielonego, a metale, tworzywa sztuczne i makulatura – do worka żółtego. Po uprzątnięciu okolicy na uczestników akcji czekał zasłużony ciepły posiłek przy ognisku.

Składam podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania akcji sprzątania świata, a szczególnie młodzieży z ZSP w Tylawie i ich opiekunom, prezesowi GKiM w Dukli Sp. z o.o. oraz pracownikom ZKPK w Krośnie.

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

ak2SN851110SN851117SN851111SN851099SN851094ak1SN851095SN851089

 

Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

     Gmina Dukla po raz kolejny organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych ( tj. telewizorów, pralek, lodówek, mebli, foteli, dywanów itp.). Odbiór odpadów odbywał będzie się zgodnie z poniższym harmonogramem.
Odpady należy wystawiać dzień przed planowaną zbiórką po godz. 19.00 lub w dniu zbiórki do godz. 6.00

Odbiór odbędzie się w następujących terminach:
16  września   2015 r.  –   Dukla, Nadole, Cergowa, Jasionka
26  września   2015 r.  –   Równe, Zboiska, Łęki Dukielskie, Wietrzno
10 paździer. 2015 r. –   Teodorówka, Iwla, Głojsce, Chyrowa, Olchowiec, Ropianka, Nowa Wieś, Lipowica, Trzciana, Tylawa, Mszana, Barwinek, Zyndranowa, Zawadka Rymanowska

Przypominamy, że poza harmonogramem odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Pocztowej w Dukli (dawne składowisko odpadów).

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

Wrzucaj i pomagaj!

         W dniu 11 sierpnia 2015 r. dzięki wsparciu fundacji ECO TEXTIL i firmie SERAFIN Jan Chytra, która odbiera odzież z pojemników rozstawionych na terenie Gminy Dukla, został ufundowany rehabilitacyjny rower trójkołowy dla Pana Leszka Kowala podopiecznego Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej. Uroczystego przekazania dokonał Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar przy udziale Sekretarz Gminy Dukla Haliny Cycak, Dyrektor MOPS w Dukli Małgorzaty Bielec i Kierownik ŚDS w Cergowej Bogumiły Dymek-Urynowicz.
Rower z pewnością pomoże w rehabilitacji, poprawieniu sprawności fizycznej, a także umożliwi zażywanie rehabilitacji na świeżym powietrzu nie tylko Panu Leszkowi, ale również pozostałym podopiecznym ŚDS w Cergowej, którzy również będą mieli okazję korzystać z jazdy na trójkołowym rowerze.
Osobom uczęszczającym do ŚDS w Cergowej życzymy dużo przyjemności podczas korzystania z otrzymanego sprzętu, a my jako mieszkańcy pamiętajmy!
Właściwa segregowanie odpadów w tym odzieży ma ogromny wpływ na środowisko i mieszkańców Naszej Gminy.

Na terenie Gminy Dukla rozmieszczone są pojemniki na zużytą odzież, do których można wrzucać zużytą lub niepotrzebną odzież, buty jak również paski. Ważne aby odzież i pozostałe przedmioty były suche, tak aby nie pobrudziły innych ubrań w pojemniku. Zawartość nie trafia na wysypiska, jest ona sortowana i poddawana recyklingowi, a część zysków z przerobu pozyskanych w ten sposób tekstyliów, wspomaga konto Fundacji Eco Textil (www.ecotextil.pl).
Należy pamiętać aby powyższych odpadów nie wrzucać do zwykłych śmieci niesegregowanych, które w większości trafiają na składowiska odpadów.

Miejsca rozmieszczenia pojemników:
1. Dukla ul. Parkowa ( plac targowy )
2. Dukla parking obok bloków przy ul. Trakt Węgierski 15 i 13
3. Dukla ul. 3-go Maja – parking nad rzeką Dukiełką
4. Teodorówka Plac obok domu ludowego
5. Iwla Plac obok domu ludowego
6. Wietrzno Plac obok domu ludowego
7. Równe Plac obok domu ludowego
8. Łęki Dukielskie Plac obok parkingu przy Parafii
9. Jasionka Plac obok domu ludowego

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

 

Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

        Na terenie Gminy Dukla po raz kolejny organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych ( tj. telewizorów, pralek, lodówek, mebli, foteli, dywanów itp.). Odbiór odpadów będzie się odbywał zgodnie z poniższym harmonogramem. Odpady należy wystawiać dzień przed planowaną zbiórką po godz. 19.00 lub w dniu zbiórki do godz. 6.00.

Odbiór odbędzie się w następujących terminach:

29 kwietnia 2015 r.  –   Dukla, Nadole, Cergowa, Jasionka

16 maja 2015 r.       – Równe, Zboiska, Łęki Dukielskie, Wietrzno

30 Maja 2015 r.      – Teodorówka, Iwla, Głojsce, Chyrowa, Olchowiec, Ropianka, Nowa Wieś, Lipowica, Trzciana, Tylawa, Mszana, Barwinek, Zyndranowa,  Zawadka Rymanowska

          Przypominamy, że poza harmonogramem odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Pocztowej w Dukli (dawne składowisko odpadów).

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 r.

       Poniższy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dukla za 2014 rok sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dane zawarte w poniższym linku przedstawiają również ilości zebranych odpadów jak również koszty związane z obsługą całego systemu.

Analiza stanu gospodarki odpadami a 2014 r.

,,Segregujesz i śmiecisz mniej”

    Ogólnopolska akcja Ministerstwa Środowiska mająca na celu poprawę świadomości ekologicznej Polaków w zakresie segregacji odpadów odnosi się również do mieszkańców Gminy Dukla. Ilość odpadów segregowanych na terenie naszej gminy na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy znacznie wzrosła, jednak masa odpadów niesegregowanych nie uległa znacznemu zmniejszeniu. Powyższa sytuacja świadczy o tym, że produkujemy coraz więcej odpadów ( październik 2013r. – 143,83 Mg, październik 2014 – 151,08 Mg).

         Przy zbliżających się świątecznych zakupach jak również przy naszych codziennych zakupach zwracajmy uwagę na to aby produkty jakie kupujemy były pakowane w opakowania, które możemy poddać procesowi odzysku. Używajmy opakowań wielokrotnego użytku zamiast reklamówek, które często po jednorazowych zakupach trafiają do kosza. Najważniejszym elementem powyższej kampanii jest umiejętność prawidłowej segregacji dlatego pamiętajmy jak wygląda segregacja w naszej gminie:
worek żółty – plastikowe butelki, opakowania po chemii gospodarczej, folia, puszki aluminiowe, puszki po konserwach, kartony po mleku i napojach itp.

worek niebieski –  gazety, książki, tektura,
worek zielony – butelki szklane, słoiki
kompostownik (worek brązowy) – odpady biodegradowalne: trawa, liście, obierki z owoców i warzyw itp. ( nie wrzucajmy tych odpadów do odpadów niesegregowanych!!! – wykorzystajmy przydomowe kompostowniki, a odpady te oddawajmy tylko wówczas gdy takiego kompostownika nie posiadamy).

    Zwróćmy szczególną uwagę na to aby produkować jak najmniej odpadów niesegregowanych! Tylko dobra segregacja w naszych domach pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów jak również utrzymanie stawek za odpady w niezmienionej wysokości.

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli