Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018 r.

W związku  z rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami i kolejnymi zmianami w systemie, narzuconymi przez Ministerstwo Środowiska, również
w naszej Gminie nastąpi „mała rewolucja śmieciowa”. Jedną z ważniejszych zmian, jakie zajdą to wymóg oddzielnej segregacji makulatury, którą będziemy musieli gromadzić w niebieskich pojemnikach, lub workach (przypomnę, że papier był zbierany razem
z tworzywami sztucznymi). Chcąc w jak największym stopniu odciążyć koszty systemu gospodarki odpadami, a jednocześnie chcąc zachować stabilność w jego funkcjonowaniu zostały wprowadzone następujące zmiany:

Pakiet startowy worków na segregacje odpadów:

Do wszystkich mieszkańców nieruchomości z terenu Gminy Dukla z zabudową jednorodzinną dostarczony zostanie pakiet startowy worków do segregacji odpadów tj. worki żółte i zielone na 2018 r. , który dostarczą pracownicy firmy FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.
W przypadku worków niebieskich na papier i popielatych na popiół, ich odbiór odbywał będzie się od 2 stycznia 2018 r. w Urzędzie Czytaj dalej Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018 r.

XI EDYCJA KONKURSU EKOLOGICZNEGO

            Gospodarzem XI Konkursu Ekologicznego w Gminie Dukla, do której przystąpiła większość placówek oświatowych naszej gminy był Zespół Szkół Publicznych w Jasionce.

            „Mistrzostwa ekologii” rozpoczęły się od przygotowania przez poszczególne zespoły prac plastycznych, w których młodzież wykazała się pomysłowością i zdolnością artystyczną. Tematyka prac była ściśle powiązana z obchodami 20 rocznicy  odwiedzin Ziemi Dukielskiej przez Ojca Świętego, naszego rodaka i brzmiała: „Jan Paweł II – przyjaciel dukielskiej przyrody”. Druga część zawodów to prace indywidualne, gdzie uczestnicy musieli wykazać Czytaj dalej XI EDYCJA KONKURSU EKOLOGICZNEGO

JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI?

Odpady biodegradowalne = kompostowanie.

 

 Odpady5739_0_large biodegradowalne to w głównej mierze odpady zielone (trawa, liście, gałęzie) powstające z pielęgnacji naszych działek czy tez przydomowych ogródków, ale również obierki i resztki z warzyw i owoców, skorupki jaj, trociny, drobne gałązki itp.

     Bardzo ważnym aspektem w systemie gospodarki odpadami jest umiejętne gospodarowanie tymi odpadami w naszych domowych gospodarstwach. Często zapominamy jak ważnym i niezwykle dobrym, ekologicznym nawozem dla naszych roślin jest naturalny kompost, który w porównaniu do nawozów sztucznych nie wpływa negatywnie na środowisko. Dzięki niemu możemy nie tylko  zaoszczędzisz pieniądze (nie musimy kupować gotowych nawozów) ale i zdrowie gdyż wyhodowane warzywa i owoce będą po prostu zdrowsze. Dodatkowo domowa produkcja kompostu to doskonały sposób na zagospodarowanie odpadków ogrodowych i kuchennych. Prawidłowe postĘpowanie z odpadami biodegradowalnymi pozwoli utrzymać stawki za odpady komunalne w naszej Gminie na obecnym poziomie. W tym miejscu chcę poinformować, że odbiór zwykłych odpadów zielonych kosztuje nas  średnio 500,00 zł na tonę. Na Czytaj dalej JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI?

Jak postępować z odpadami?

Odzież i tekstylia

Podczas segregacji odpadówludek w naszych domach mamy już coraz mniej pytań i niewiadomych. Zdarzają się jednak jeszcze problemowe sytuacje, w których mocno się zastanawiamy gdzie oddać lub do jakiego worka wrzucić danego rodzaju odpad. Jednym z tych problemowych odpadów jest zużyta lub niepotrzebna odzież.

Podczas domowych porządków w naszych szafkach, często dochodzimy do wniosku, że mamy w nich odzież, która jest już nie potrzebna i zajmuje jedynie miejsce. Warto zwrócić wówczas szczególną uwagę na to czy odzież ta nadaje się jeszcze do użytku i można ją przekazać dla innych potrzebujących osób. Odzieżą warto się dzielić!!! Pamiętajmy aby odzież, którą oddajemy była czysta i w dobrym stanie –ona ma się jeszcze komuś przydać!

Odzież czysta, buty, ręczniki, torebki i koce nadające się do użytku można:

– oddać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dukli,
– wrzucić do pojemników na odzież używaną, usytuowanych w różnych punktach Gminy Dukla,
– przekazać do fundacji, które często ogłaszają zbiórki na terenie naszej gminy, a częściowy dochód przekazują na chore i potrzebujące dzieci.

Odzież brudną, buty torebki itp.  nienadającą się do żadnego użytku należy:

– wrzucić do odpadów niesegregowanych.

Andrzej Marczyński

Jak postępować z odpadami?

Worek żółty – co wrzucać?

plastik

     Mija już trzeci rok od wejścia w życie „nowej” ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mimo upływu czasu w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy wiedzą jak należy segregować odpady i postępować z niektórymi ich rodzajami.

    Podczas przeprowadzanych wyrywkowych kontroli wśród mieszkańców naszej Gminy, można było zauważyć kilka nieprawidłowości, szczególnie jeżeli chodzi o rodzaj odpadów wrzucanych jako segregowane do worka żółtego czy też pojemnika na tworzywa sztuczne. Należy pamiętać, że do worków przeznaczonych na segregacje odpadów, winno się wrzucać tylko te odpady na które dany worek jest przeznaczony. Często do naszej segregacji oprócz tworzyw sztucznych wrzucamy różnego rodzaju odpady biodegradowalne, czy tez zwykłe odpady niesegregowane, co nie powinno się zdarzać, a co w bardzo wymierny sposób wpływa na koszty całego systemu gospodarki odpadami. Nasze przysłowiowe „śmieci” niesegregowane nie powinniśmy wrzucać do worków przeznaczonych do segregacji!!! Czytaj dalej Jak postępować z odpadami?

Koncert zespołu „WEEKEND” nagrodą dla uczniów.

      W dniu 21 czerwca 2016 r. odbyła się wycieczka edukacyjno-integracyjna do Łańcuta dla uczestników X Gminnego Konkursu Ekologicznego, który odbywał się 13 maja 2016 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli. Jedną z atrakcji, które czekały na młodzież, była możliwość zwiedzenia zamku w Łańcucie, który jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce.

IMG_20160621_153747

Czytaj dalej Koncert zespołu „WEEKEND” nagrodą dla uczniów.

X GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY

 Tegorocznym gospodarzem X Jubileuszowego Konkursu Ekologicznego, który odbył się 13 maja 2016 r. był Zespól Szkół nr 1 w Dukli. Rywalizacja zespołowa tradycyjnie już składała się z dwóch części zarówno na szczeblu szkół podstawowych jak i gimnazjalnych. Pierwsza część to prace zespołowe oceniane przez komisję konkursową, a drugi etap to praca indywidualna w formie testu, gdzie ilość punktów zdobytych przez uczniów również wpływała na wynik końcowy reprezentowanej szkoły. Współzawodnictwo przebiegało według ściśle określonych zasad, a sami uczestnicy po raz kolejny pokazali, że są dobrze przygotowani do  rywalizacji z zakresu ekologii, ochrony przyrody jak również znajomości Gminy Dukla.  Po wyłonieniu zwycięzców zostały wręczone przez Halinę Cycak – Sekretarza Gminy Dukla, atrakcyjne nagrody ufundowane przez Burmistrza Dukli, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli oraz Nadleśnictwo Dukla. Dodatkową nagrodą dla uczestników konkursu jest wycieczka, która pozwoli przybliżyć uczniom atrakcje turystyczne Gminy Dukla.

Czytaj dalej X GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY

Edukacja ekologiczna dla najmłodszych

            W dniu 26 kwietnia 2016 r. w Dukielskim przedszkolu dzięki uprzejmości Lucyny Gumienny i Alicji Jaworskiej  została przeprowadzona edukacja ekologiczna wśród najmłodszych przedstawicieli naszej gminy. Celem przeprowadzonej edukacji przyrodniczej było ukazanie dzieciom piękna natury, ukształtowanie opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt oraz zrozumienia miejsca i roli człowieka w przyrodzie.

            Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Dnia Ziemi, który był 22 kwietnia 2016 r., a zajęcia z zakresu ochrony lokalnego środowiska prowadził Ignacy Bielecki – specjalista ds. edukacji z Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli oraz Andrzej Marczyński – specjalista ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Dukli. Po przedstawieniu ekologicznej tematyki zajęć, rozpoczęła się otwarta rozmowa z młodymi przedszkolakami, które bardzo chętnie  wyrażały swoje spostrzeżenia na temat ochrony środowiska, ekologii, segregacji odpadów jak również otaczającej nas przyrody. Mali uczestnicy świetnie się czuli w tej tematyce i  na wszystkie zadawane pytanie odpowiadały bezbłędnie, za co zostawały nagradzane drobnymi upominkami.

            Postawa przedszkolaków napawa optymizmem i nadzieją, że swoimi spostrzeżeniami i wiedzą podzielą się również z rodzicami oraz pozostałymi domownikami, co spowoduje wzrost świadomości ekologicznej wśród naszej lokalnej społeczności.

Pamiętajmy –Każdy mały krok proekologiczny, który stawiamy razem z dzieckiem, działa na korzyść kolejnych pokoleń”.

 

Andrzej Marczyński

Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

ZBIÓRKA ODPDÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

                Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Dukla mogą bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe, oraz elektryczne i elektroniczne ( tj. telewizory, pralki, lodówki, meble, fotele, dywany itp.) podczas zorganizowanej zbiórki zgodnie z poniższym harmonogramem. Odpady należy wystawiać dzień przed planowaną zbiórką po godz. 19:00 lub w dniu zbiórki do godz. 6:00. Wystawienie odpadów w tym terminie pozwoli na sprawne i bezproblemowe przeprowadzenie zbiórki.

Odbiór odbędzie się w następujących terminach:

18 maja 2016 r.    – Cergowa, Jasionka, Zboiska, Teodorówka, Iwla, Głojsce, Chyrowa, Olchowiec, Ropianka,

19 maja 2016 r.    – Równe, Łęki Dukielskie, Wietrzno,

20 maja 2016 r.    – Dukla, Nadole, Nowa   Wieś, Lipowica, Trzciana, Tylawa, Mszana, Barwinek, Zyndranowa, Zawadka Rymanowska

         Poza harmonogramem odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Pocztowej w Dukli (dawne składowisko odpadów).

Andrzej Marczyński

Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

TRANSPRZĘT DO 2017 ROKU

     W wyniku ogłoszonego przetargu z zakresu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla został wyłoniony przedsiębiorca, który będzie świadczył powyższą usługę przez okres kolejnych dwóch lat.
Od 1 stycznia 2016 r. odpady komunalne z terenu Naszej Gminy odbierać będzie w dalszym ciągu Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSPRZĘT.
Informujemy, że harmonogram odbioru odpadów na rok 2016 r. będzie doręczony mieszkańcom przez strażaków lub pracowników firmy Transprzęt. Terminarz można otrzymać także w Urzędzie Miejskim w Dukli – pokój 104 lub pobrać ze strony internetowej http://gospodarkaodpadami.dukla.pl/?page_id=519 .

Pamiętajmy!!!
W związku z koniecznością sukcesywnego wzrostu poziomu odzysku surowców wtórnych, mieszkańcy muszą w większym stopniu zaangażować się w prawidłową segregację odpadów. Tylko dobra i prawidłowa segregacja odpadów w naszych gospodarstwach domowych będzie mogła przynieść wymierne korzyści w postaci czystego środowiska
i stabilizacji cen.
Segregacja odpadów w Naszej Gminie na przestrzeni 2014 r. i 2015 r. uległa znacznej poprawie w stosunku do lat wcześniejszych. Niestety w dalszym ciągu dochodzi do sytuacji, gdzie w odpadach niesegregowanych znajdują się odpady, które należą do grupy odpadów segregowanych, a w workach i pojemnikach przeznaczonych na segregację wraz z surowcami wtórnymi znajdują się odpady zmieszane. W związku z powyższym będzie prowadzona zwiększona kontrola w zakresie prawidłowej segregacji odpadów.

Andrzej Marczyński

Pamiętamy o „sprzątaniu Świata”

      W dniu 22 września 2015 r. przy udziale uczniów klas 4-6 z Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie została przeprowadzona akcja sprzątania świata. Celem przeprowadzania powyższych działań jest wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

     W tegorocznej kampanii zwracano szczególną uwagę na konieczność segregacji odpadów już u źródła tj. w gospodarstwach domowych. Część teoretyczną dla młodzieży przedstawił Igancy Bielecki – specjalista ds. edukacji w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli, który w bardzo ciekawy i przejrzysty sposób opisał zasady i zalety prawidłowej segregacji odpadów. Następnie cała grupa młodzieży wraz z opiekunami: Frej Renatą, Kluk Elżbietą, Pilarską Dorotą, Sekretarz Gminy Dukla Haliną Cycak i przedstawicielami Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie: Ignacym Bieleckim i Jakubem Szczurkiem udała się na część praktyczną w rejon domków letniskowych w Tylawie.

Podczas sprzątania zbierane odpady były systematycznie segregowane na poszczególne frakcje tj. szkło – do worka zielonego, a metale, tworzywa sztuczne i makulatura – do worka żółtego. Po uprzątnięciu okolicy na uczestników akcji czekał zasłużony ciepły posiłek przy ognisku.

Składam podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania akcji sprzątania świata, a szczególnie młodzieży z ZSP w Tylawie i ich opiekunom, prezesowi GKiM w Dukli Sp. z o.o. oraz pracownikom ZKPK w Krośnie.

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

ak2SN851110SN851117SN851111SN851099SN851094ak1SN851095SN851089

 

Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

     Gmina Dukla po raz kolejny organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych ( tj. telewizorów, pralek, lodówek, mebli, foteli, dywanów itp.). Odbiór odpadów odbywał będzie się zgodnie z poniższym harmonogramem.
Odpady należy wystawiać dzień przed planowaną zbiórką po godz. 19.00 lub w dniu zbiórki do godz. 6.00

Odbiór odbędzie się w następujących terminach:
16  września   2015 r.  –   Dukla, Nadole, Cergowa, Jasionka
26  września   2015 r.  –   Równe, Zboiska, Łęki Dukielskie, Wietrzno
10 paździer. 2015 r. –   Teodorówka, Iwla, Głojsce, Chyrowa, Olchowiec, Ropianka, Nowa Wieś, Lipowica, Trzciana, Tylawa, Mszana, Barwinek, Zyndranowa, Zawadka Rymanowska

Przypominamy, że poza harmonogramem odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Pocztowej w Dukli (dawne składowisko odpadów).

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli