Poziomy recyklingu przedsiębiorcy

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych w poszczególnych latach.

2017

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. – 16,9%
Ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk – 22,64 %
Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

 

2016

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. – 21,2%
Ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk – 1,15 %
Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

Zakład Utrzymania i Budowy Dróg „DROGMER” Bogusław Mercik – 1,25%
Dębowa 82, 38-400 Krosno

 

2015

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. – 39,3%
ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk – 0 %
Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

Zakład Utrzymania i Budowy Dróg „DROGMER” Bogusław Mercik – 1,4%
Dębowa 82, 38-400 Krosno