Odpady problemowe

Przeterminowane leki

Od 1 lutego 2014r. mieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie dostarczać je do aptek na terenie Dukli.
W aptekach są ustawione pojemniki do których należy wrzucać przeterminowane leki bez opakowań (m.in. pastylki, drażetki, maści jak i leki płynne – w opakowaniu). Do pojemników nie wolno wrzucać igieł i termometrów.

Wykaz aptek, w których jest prowadzona zbiórka przeterminowanych lub niewykorzystanych leków pochodzących z gospodarstw domowych.

Apteka „VIVA” – Dukla ul. Słowacka 11
Apteka „AVENA” –
Dukla ul. Św. Jana z Dukli 2
Apteka „DUKLA – MED.” –
Dukla ul. Rynek 17
Apteka „DUKLA – MED.” –
Dukla ul. Żwirki i Wigury 1

Przeterminowane leki

Zużyte baterie i akumulatory

Zużyte baterie należy dostarczyć do pojemników ustawionych na terenie Dukli ( m.in. pojemnik przed Urzędem Miejskim w Dukli) lub podobnie jak zużyte akumulatory dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Dukli.

Zużyte baterie i akumulatory

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

Zużyty sprzęt m.in. sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, kalkulatory, telefony, itp. Można dostarczyć nieodpłatnie do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK). Odpady te też będą odbierane 2 razy w roku podczas zorganizowanej zbiórki.

 

Inne odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne, w szczególności: zużyte oleje silnikowe, farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne oraz opony można dostarczyć nieodpłatnie do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.