Gminny Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych

Harmonogram pracy GPSZOK-u w Dukli

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli w 2020 r. będzie otwarty dla mieszkańców  Gminy Dukla w następujące dni:

Wtorek          – 7.30  – 14.30
Sobota           – 7.30  – 14.30

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Dukli

ul. Trakt Węgierski 11 – pok. 104

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

13 432 9 171 – Andrzej Marczyński

 

Adres:

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli

ul. Pocztowa ( dawne składowisko odpadów)

38-450 Dukla

e-mail: amarczynski@dukla.pl

Mapa:

gpszok_dukla

Co można oddawać do GPSZOK-u?

Na terenie Dukli został utworzony PSZOK,  do którego, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy mogą oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:

• tworzywa sztuczne,
• metal,
• opakowania wielomateriałowe,
• papier,
• szkło,
• zużyte oleje silnikowe, chemikalia,
• zużyte baterie,
• akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble oraz inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady zielone,
• zużyte opony,
• odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie ( odpady tylko z drobnych remontów)

Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.