Akty prawne

Ustawa o odpadach

Prawo ochrony środowiska

Utrzymanie czystości i porządku w gminach 

Uchwały 2019:

Uchwala nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwały 2018:

Uchwała nr XLIX/329/18 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwały 2017:

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług na terenie Gminy Dukla w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Regulamin utrzymania czystości i porządku ne terenie Gminy Dukla

Uchwały 2016:

Uchwała nr XXVI/161/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji.

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Uchwała nr XXIV/156/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXIV/155/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Dukla w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwały:

Uchwała Nr XLVIII/324/14 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXI/195/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla.

Uchwała nr XXIX/187/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dukla.

Uchwała nr XXVIII/185/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXVIII/184/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr XXVII/176/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXVII/177/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodaj komentarz