Nie segreguję odpadów

Jak obliczyć opłaty w swoim domu?

stawka x ilość osób = należna kwota

np. 3 osoby x 14,00 = 42,00 zł

W podpisanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zdeklarowaliśmy się nie segregować odpadów. 

W takim wypadku nie musimy wydzielać z wszystkich odpadów tworzyw sztucznych i szkła, jednak zarówno odpady biodegradowalne jak i popioły muszą zostać wydzielone osobno. Wówczas odpady niesegregowane należy wystawić w terminie odbioru odpadów niesegregowanych, a popioły i odpady biodegradowalne należy zagospodarować na własny sposób poprzez kompostowanie lub wystawić w terminie odbioru odpadów segregowanych.