Segreguję odpady

Jak obliczyć opłaty w swoim domu?

stawka x ilość osób = należna kwota

np. 3 osoby x 8,00 = 24,00 zł

 

W podpisanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zdeklarowaliśmy się segregować odpady.

W tej sytuacji z wszystkich naszych odpadów musimy wydzielić osobno tworzywa sztuczne, szkło, odpady biodegradowalne i popioły, a pozostałe odpady które nie podlegają segregacji pozostawiamy jako odpady niesegregowane. Następnie odpady niesegregowane wystawiamy w terminie ich odbioru, a odpady które wysegregowaliśmy w terminie odbioru odpadów segregowanych bądź w przypadku odpadów biodegradowalnych i popiołów można je również zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie.

Dbając o środowisko nie tylko musimy wyrzucać śmieci w odpowiednie pojemniki i worki, ale przede wszystkim należy starać się ograniczać ich ilość. Musimy zadbać jeszcze o redukcję odpadów. Warto korzystać z opakowań wielokrotnego użytku, a zamiast torebek foliowych używać ich odpowiedników z papieru, który rozkłada się nieporównywalnie szybciej. Czy to się opłaca? Aktualnie ceny wywozu śmieci segregowanych są niższe niż śmieci niesegregowanych. To jednak nie powinno być jedynym argument przemawiającym za segregacją odpadów. Warto to robić w trosce o środowisko naturalne i redukcję zanieczyszczeń.

Segregacja oznacza odzysk surowców, a w następstwie – bardziej czyste środowisko naturalne.foto