Segreguję odpady

Jak obliczyć opłaty w swoim domu?

stawka x ilość osób = należna kwota

np. 3 osoby x 8,00 = 24,00 zł

W podpisanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy zdeklarowaliśmy się segregować odpady.

W tej sytuacji z wszystkich naszych odpadów musimy wydzielić osobno tworzywa sztuczne, papier szkło, odpady biodegradowalne i popioły, a pozostałe odpady które nie podlegają segregacji pozostawiamy jako odpady niesegregowane. Następnie odpady niesegregowane wystawiamy w terminie ich odbioru, a odpady które wysegregowaliśmy w terminie odbioru odpadów segregowanych bądź w przypadku odpadów biodegradowalnych i popiołów można je również zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie.

Dbając o środowisko nie tylko musimy wyrzucać śmieci w odpowiednie pojemniki i worki, ale przede wszystkim należy starać się ograniczać ich ilość. Musimy zadbać jeszcze o redukcję odpadów. Warto korzystać z opakowań wielokrotnego użytku, a zamiast torebek foliowych używać ich odpowiedników z papieru, który rozkłada się nieporównywalnie szybciej. Czy to się opłaca? Warto to robić w trosce o środowisko naturalne i redukcję zanieczyszczeń.

Segregacja oznacza odzysk surowców, a w następstwie – bardziej czyste środowisko naturalne.foto