Ceny za odpady komunalne – problem nie tylko Gminy Dukla!

Śmieci były, są i niestety będą!!! Często w ten sposób myślimy i podchodzimy do problemu jakim są nasze domowe śmieci,  które poprzez wszystkie zmiany prawne mające na celu ochronę środowiska sprawiają, że wszyscy pomału mamy dość tematu wzrostu cen za ich odbiór. Wszyscy mówią i piszą o ekologii i potrzebie dbania o środowisko, ale już mało kto wspomina jak duże koszty za to musimy ponosić.

            Czasy gdy odpady trafiały na wysypiska, takie jak np. to już zamknięte w Dukli, już się skończyły na dobre – zabrania tego prawo! Zakaz składowania odpadów sprawił, że większość z odpadów, które trafiały na składowiska już tam trafiać nie może. Odpady muszą być w tej chwili w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi, a następnie frakcja palna musi trafiać do specjalistycznych spalarni.

            Sposób postępowania z odpadami w ten sposób, nie budziłby wątpliwości gdyby nie jedno zastrzeżenie. Co w przypadku gdy w promieniu 200-300 km od Dukli nie ma spalarni, która by chciała przyjąć nasze odpady? Nagle okazuje się, że gminy naszego regionu w tym też gmina Dukla musi ponosić koszty związane z dodatkowym transportem odpadów. Niewystarczająca liczba spalarni sprawia również, że takie instalacje mają możliwość zawyżania cen, bo w przypadku braku możliwości oddania odpadów do innej  spalarni, musimy być skazani na przedsiębiorcę, który w ogóle wyrazi zgodę na przyjęcie naszych śmieci. 

            Mamy XXI wiek, czasy gdzie technologia cały czas się poprawia i pojawiają się coraz to aktualniejsze nowinki i rozwiązania techniczne, a mimo to dochodzi do sytuacji (choćby w sąsiedniej gminie Nowy Żmigród), że firmy przestają odbierać odpady, bo nie ma przedsiębiorstwa, które może je zagospodarować!!

            Mając na uwadze powyższe problemy zwracamy się do mieszkańców Naszej Gminy o bardzo racjonalne postępowanie z odpadami. Ciągły wzrost ilości wytwarzanych odpadów sprawia, że gminy ponoszą coraz większe koszty związane z odbiorem i utylizacją odpadów –  koszty te bezpośrednio odczuwają mieszkańcy w stawkach za odpady.

            Podczas codziennego funkcjonowania w naszych gospodarstwach domowych pamiętajmy o kilku bardzo prostych zasadach, które pozwolą ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów, a co za tym idzie pozwoli to na wyhamowanie tempa wzrostu cen za odpady. Oto kilka dobrych rad na ograniczenie wytwarzanych odpadów:

  1. Odpady biodegradowalne wyrzucajmy na przydomowy kompostownik – niestety wielu mieszkańców mimo, że posiada przydomowy kompostownik wrzuca je do odpadów niesegregowanych – pamiętajmy takie pojemniki i kosze nie będą odbierane!! Ten sposób postępowania powoduje największy wzrost ilości odpadów i generuje duże koszty.
  2. Racjonalne zakupy – ilość jedzenia, które marnujemy, a następnie wyrzucamy do kosza na śmieci sprawia, że w ciągu roku z terenu naszej gminy wywozimy przypuszczalnie około 300 ton odpadów więcej!! W Polsce średnio każdy mieszkaniec marnuje około 235 kg jedzenia rocznie – przyjmując bardzo optymistycznie, że w gminie Dukla jest to tylko 20 kg to i tak w skali całej gminy wychodzą ilości kosmiczne – około 300 ton!! Koszty zbiórki i utylizacji odpadów niesegregowanych w 2019 r. kształtują się na poziomie 1068,67 zł za 1 tonę.

W przypadku prawidłowego postępowania z resztkami jedzenia cena za odpady kształtowałaby się na poziomie 2-3 zł mniej od obecnie obowiązujących stawek.

  • Zamiast kupować butelki z wodą korzystajmy z pojemnika filtrującego wodę. To nie tylko wpłynie na ograniczenie ilości pustych butelek po wodzie, ale będzie z korzyścią dla naszego domowego budżetu!
  • Idąc na zakupy – weźmy z sobą kosz na zakupy lub torby wielokrotnego użytku.