XI EDYCJA KONKURSU EKOLOGICZNEGO

            Gospodarzem XI Konkursu Ekologicznego w Gminie Dukla, do której przystąpiła większość placówek oświatowych naszej gminy był Zespół Szkół Publicznych w Jasionce.

            „Mistrzostwa ekologii” rozpoczęły się od przygotowania przez poszczególne zespoły prac plastycznych, w których młodzież wykazała się pomysłowością i zdolnością artystyczną. Tematyka prac była ściśle powiązana z obchodami 20 rocznicy  odwiedzin Ziemi Dukielskiej przez Ojca Świętego, naszego rodaka i brzmiała: „Jan Paweł II – przyjaciel dukielskiej przyrody”. Druga część zawodów to prace indywidualne, gdzie uczestnicy musieli wykazać się niemałą wiedzą ekologiczną i ogólną o Gminie Dukla. Uzyskane punkty z obu etapów wpływały na wynik końcowy poszczególnych szkół.

            Współzawodnictwo podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych stało na bardzo wysokim poziomie, a samych laureatów od pozostałych uczestników różniła bardzo mała ilość punktów. Po wyłonieniu zwycięzców wręczone zostały przez Halinę Cycak – Sekretarz Gminy Dukla,  atrakcyjne nagrody, ufundowane przez: Burmistrza Dukli, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli, Nadleśnictwo Dukla oraz Magurski Park Narodowy. Dodatkową cykliczną już nagrodą dla wszystkich uczestników Gminnego Konkursu Ekologicznego była wycieczka edukacyjna, która prowadziła śladami podkarpackiej przyrody.

            Świadomość ekologiczna młodego pokolenia  w Gminie Dukla z roku na rok wzrasta, o czym mogliśmy się przekonać podczas przebiegu samego konkursu jak również podczas  wycieczki edukacyjnej do zagrody żubrów w Mucznem. Młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusjach o tematyce przyrodniczej, a niejednokrotnie wyprzedzała odpowiedzi przewodników. Zaangażowanie i entuzjazm  młodych ludzi w rozwój ekologicznego stylu życia, napawa optymizmem i pozwala spokojnie patrzeć na dalszy rozkwit tej sfery życia  w naszym rejonie.

DSC00314 DSC00349

Klasyfikacja końcowa szkoła podstawowa:

 1. ZS nr 1 w Dukli
 2. ZSP w Jasionce
 3. ZSP w Tylawie
 4. ZSP w Równem
 5. SP w Wietrznie
 6. SP w Głojscach
 7. ZSP w Łękach Dukielskich

Klasyfikacja indywidualna:

 1. Julia Tyburcy – ZS nr 1 w Dukli
 2. Beata Torba – ZS nr 1 w Dukli
 3. Mikołaj Stankiewicz – ZS nr 1 w Dukli
 4. Wiktoria Puchała – ZSP w Równem
 5. Marcelina Czaja – SP w Wietrznie

Klasyfikacja końcowa szkoły gimnazjalne:                     

 1. ZS Nr 2 w Dukli
 2. ZSP w Tylawie
 3. ZSP w Jasionce
 4. ZSP w Łękach Dukielskich
 5. ZSP w Równem
 6. Gimnazjum w Iwli
 7. Gimnazjum w Głojscach

Klasyfikacja indywidualna:

 1. Natalia Śliwińska – ZSP w Łękach Duk.
 2. Magdalena Sikora – ZSP w Jasionce
 3. Marcel Bytnar – ZS Nr 2 w Dukli
 4. Martyna Twardzik – ZS Nr 2 w Dukli
 5. Anna Pieknik – ZSP w Tylawie

Szczególne podziękowania, za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie konkursu dla: Danuty Patlewicz, Agnieszki Szyndak, Anny Marczyńskiej, Ignacego Bieleckiego, Marii Stankiewicz, Bartosza Szczepanika oraz pozostałych osób, które brały udział w organizacji konkursu.

            Dziękujemy uczestnikom i gratulujemy zwycięzcą.
 

Andrzej Marczyński

Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli