Styropian – jak z nim postępować?

     Styropian jest jednym z tych odpadów, z którymi mamy większy problem jeżeli chcemy go usunąć z naszych gospodarstw domowych, dlatego krótko informujemy co należy zrobić aby i taki odpad nie zalegał na naszych posesjach.
Styropian z drobnych prac remontowych, jak również małe ilości styropianu opakowaniowego (maksymalnie 1 worek 120 litrów), który pozostał nam po zakupie sprzętu AGD lub RTV należy wystawić przy odbiorze odpadów niesegregowanych. W przypadku większych ilości takiego odpadu należy dostarczyć go do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli ( GPSZOK ), gdzie zostanie on odebrany nieodpłatnie. Należy jednak pamiętać, że styropian, który pozostał po ocieplaniu domów powinna zabrać nam firma, świadcząca usługę remontową!!!

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli