Nowa firma świadcząca usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Dukla

   W wyniku ogłoszonego przetargu został wyłoniony nowy przedsiębiorca, który będzie świadczył usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla.
Od 1 lipca 2014r. odpady komunalne z terenu Naszej Gminy odbierała będzie firma TRANSPRZĘT z Sanoka, która obsługuje również m.in. Gminę Sanok.

     Informujemy jednocześnie, że harmonogram odbioru odpadów na okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Dukli pokój 104.

Pamiętajmy!!!
Mieszkańcy w dniu odbioru odpadów komunalnych muszą wystawić pojemniki i worki z odpadami przed posesję w celu ich odebrania.

Burmistrz Dukli

Marek Górak