Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów               

Komunalnych  w Dukli

ul. Bernardyńska ( dawne składowisko odpadów)

38-450 Dukla

 

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

GPSZOK czynny od 04-11-2021 we wtorki w godz. 10:00-17:00 i w czwartki w godz. 7:30-14:30.

 

Telefon:    13 4329170

e-mail:      abozetka@dukla.pl