Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów               

Komunalnych  w Dukli

ul. Pocztowa ( dawne składowisko odpadów)

38-450 Dukla

 

 

Kontakt:

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

 

Telefon:    501 613 873

e-mail:      składowisko@dukla.pl