GPSZOK – zmiana terminów pracy!!!

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli w 2017 r. będzie otwarty dla mieszkańców  Gminy Dukla w następujące dni:

Wtorek          – 7.00  – 15.00
Czwartek      – 7.00  – 15.00
Sobota            – 7.00  – 15.00

     Do GPSZOK-u bez konieczności dodatkowych opłat, mieszkańcy Gminy Dukla mogą oddawać odpady segregowane i problemowe, które zalegają w gospodarstwach domowych. Jedynym warunkiem odbioru odpadów w GPSZOK-u jest  potwierdzenie faktu zamieszkiwania na terenie Naszej Gminy.

Odpady jakie są przyjmowane to:

Czytaj dalej GPSZOK – zmiana terminów pracy!!!